Het uitgangspunt in de behandeling is de mogelijkheden die mensen hebben.

Zorg op maat
Wij bieden specifieke oplossingen voor specifieke hulpvragen.

  • Over het centrum

    GGzE Centrum Autisme is een gespecialiseerd diagnostiek- en behandelcentrum voor volwassenen met een autismespectrumstoornis en hun naasten. Mensen met een autismespectrumstoornis vragen om specifieke oplossingen voor hun specifieke hulpvragen. Er is maatwerk nodig. Vaak zijn er hulpvragen op meerdere gebieden zoals bijvoorbeeld gezondheid, onderwijs, arbeid, dagbesteding, sociaal netwerk, vrije tijd, financiën en wonen.

  • Aanbod

    Het aanbod van GGzE Centrum Autisme is afgestemd op deze hulpvragen. We werken hierbij veel samen met andere instanties en professionals. Centraal uitgangspunt in de behandeling en begeleiding zijn de mogelijkheden die mensen hebben. Onze hulpverlening richt zich op het erkennen en ondersteunen van mensen in hun mogelijkheden en het vergroten van hun competenties om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.