Voor cliënten en naasten

GGzE Centrum Persoonlijkheid helpt en ondersteunt volwassenen die problemen ervaren met hun persoonlijkheid. Als je last hebt van persoonlijkheidsproblemen kun je onder meer last hebben van:

  • somberheid
  • angst
  • stemmingswisselingen
  • impulsief gedrag
  • afhankelijkheid van bijvoorbeeld drugs of alcohol

Onze behandeling is erop gericht je te leren omgaan met problemen met jezelf en anderen of op het accepteren van beperkingen. Het doel is dat je verder kunt met je leven op een manier die voor jou goed voelt.

Lees meer

Voor professionals/verwijzers

GGzE Centrum Persoonlijkheid is gespecialiseerd in in tweedelijns en derdelijns zorg en ondersteuning voor volwassenen met zware psychiatrische of psychosociale problemen die zijn ontstaan als gevolg van een persoonlijkheidsstoornis. Wij bieden verschillende vormen van behandeling.

Lees meer

Aanmelden en verwijzen

Een cliënt aanmelden voor GGzE Centrum Persoonlijkheid kun je via GGzE Direct met de vermelding verwijzing GGzE Centrum Persoonlijkheid. Als er voldoende informatie beschikbaar is, vindt er geen onderzoek plaats bij GGzE Direct en wordt de verwijzing rechtstreeks doorgestuurd naar ons centrum.

Aanmelden via GGzE Direct

Zie ook

  • De Wende. Bij De Wende bieden we een unieke vorm van intensieve dagbehandeling voor mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis, met de mogelijkheid tot verblijf.

Film Triade bij Borderline

Dochter, moeder en hulpverlener samen aan de slag. Triadisch werken bij borderline in de praktijk bij GGzE.

Bekijk de film