'Behandeling' of 'ondersteuning'?

Grofweg biedt GGzE hulp in twee vormen:

  • Behandeling van psychische problemen
  • Ondersteuning bij het leven met psychische problemen

Deze twee vormen van hulp verschillen in hoe je zorg kunt krijgen.

Behandeling van psychische problemen

Als je behandeld wordt ga je werken aan herstel van je psychische problemen. Je wordt daarbij geholpen door bijvoorbeeld een psycholoog en psychiater. Daarnaast zijn daar vaak ook andere mensen bij betrokken zoals verpleegkundigen of ervaringsdeskundigen (mensen die in het verleden zelf te maken hebben gehad met psychische problemen).

Verwijzing

Heb je behoefte aan onze hulp? Bespreek dan eerst je klachten met je huisarts, bedrijfsarts, specialist of hulpverlener. Hij of zij kan beoordelen of je voor een behandeling bij GGzE in aanmerking komt. Is dit het geval, dan krijg je een verwijzing.

Intakegesprek

Heb je een verwijzing naar GGzE, dan bekijken we in een intakegesprek samen met jou hoe we je het beste kunnen helpen. Onze hulp varieert van kortdurende tot langdurende zorg en van individuele therapie tot groepstherapie.

Ondersteuning bij het leven met psychische problemen

We kunnen je ondersteunen bij werk, studeren, wonen, dagbesteding en persoonlijke groei. Je wordt geholpen door mensen die verstand hebben van deze verschillende terreinen, bijvoorbeeld woonbegeleiders of trajectbegeleiders.

Indicatie

Voor ondersteuning is vaak een ‘indicatie’ of akkoord nodig van de gemeente. Kijk hiervoor op de website van je gemeente. Heb je hulp nodig bij een aanvraag voor ondersteuning? Wij helpen je graag.

Kennismakingsgesprek

Zodra je bent aangemeld nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. We bespreken met jou wat je wilt en welke ondersteuning je nodig hebt. Vervolgens gaan we op zoek naar passende activiteiten of ondersteuning. Hieruit kun jij dan een keuze maken.

Zorgovereenkomst

Om een behandeling of ondersteuning goed te laten slagen is het belangrijk dat je samen met je behandelaar aan de slag gaat. Daarom maken we een zorgovereenkomst.

Lees meer