De veranderingen in de financiering van de zorg kunnen vragen oproepen. Heb ik nog wel recht op zorg en ondersteuning? Moet ik meer gaan betalen? Wie betaalt mijn zorg en ondersteuning? Daarover lees je op deze pagina meer.

Volwassenen

In de financiering voor de zorg van volwassenen is veel verschoven. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is bijvoorbeeld verdwenen, er is nu een Wet Langdurige Zorg (WLZ) en via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn de gemeentes nu verantwoordelijk voor bepaalde delen van zorg. 

Lees wat er allemaal is veranderd in de financiering van de zorg voor volwassenen

Kinderen en jongeren

Ook in de financiering van de jeugd-GGZ is er het een en ander verschoven. Deze vorm van zorg is uit het zorgverzekeringspakket en uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gehaald. Daarvoor in de plaatst is de Jeugdwet gekomen.

Lees wat er allemaal is veranderd in de financiering van de zorg voor kinderen en jongeren