GGzE FACT is gespecialiseerd in het behandelen en ondersteunen van cliënten in hun eigen omgeving, op de vlakken die zij belangrijk vinden. Doordat cliënten thuis kunnen werken aan hun herstel op de manier die zij prettig vinden, gaan ze meer regie ervaren en vervolgens ook nemen. Als de cliënt zover is dat hij dat doet, voldoende grip heeft op zijn eigen leven en zorg zelfstandig coördineert, stopt de behandeling.

Werkwijze

Wij hanteren een triadische werkwijze: de cliënt, zijn familie of omgeving en GGzE FACT werken in nauwe samenwerking aan herstel. Uitgangspunt daarbij is om de cliënt zijn eigen oplossingen laten vinden. Wij geloven in activerend begeleiden: cliënten met een ernstige psychische aandoening vinden het vaak moeilijk om in beweging te komen. GGzE FACT helpt hen om zelf zaken op te pakken. Wij richten ons in de behandeling op de gevolgen van de aandoening, minder op de aandoening zelf. De zorg die GGzE FACT biedt is vaak langdurig en complex.

GGzE FACT kan verschillende rollen innemen:

 • Signalerende functie: indien nodig nemen wij de regie over de zorg, tijdelijk, over van cliënten tot ze dit zelf weer kunnen.
 • Helpen zorgwekkende zorgmijders: mensen hoeven niet perse gemotiveerd te zijn voor behandeling door GGzE FACT. Als cliënten van FACT zorg mijden, dan gaan we met hen in gesprek en proberen hen zo te motiveren. Ook met een rechterlijke of een andere maatregel kunnen cliënten bij ons terecht.
 • Ondersteuning van mantelzorgers: het sociale netwerk van de cliënt heeft een centrale rol binnen de behandeling. Zij ondersteunen de cliënt waar nodig en ook waar mogelijk. De vaardigheid en effectiviteit van het sociaal netwerk kan vergroot worden door coaching vanuit GGzE FACT. Daarnaast is het netwerk een bron van informatie waarmee de behandeling kan worden verbeterd.
 • Aansturen van andere zorgverleners: GGzE FACT schakelt andere hulpverlenende instanties in als dat nodig is. Bijvoorbeeld voor begeleiding, werkvoorziening, tijdsbesteding en huishoudelijke hulp.

FACT-teams

GGzE FACT heeft 8 teams in de regio Eindhoven en de Kempen. Ieder team heeft zijn eigen gebied. Cliënten die in dat gebied wonen, krijgen ook hulp van dat team.

In elk team werken verschillende hulpverleners samen om de juiste hulp te bieden:

 • een psychiater
 • een verslavingsarts (van Novadic-Kentron)
 • een GZ-psycholoog
 • een casemanager
 • een ervaringsdeskundige
 • een woonbegeleider
 • een methadonverpleegkundige (van Novadic-Kentron)
 • een IPS-trajectbegeleider (werk)

Waar zijn wij te vinden?

(040) 410 04 51

Heb je vragen? Bel ons dan tijdens kantooruren of ga naar de contactpagina voor meer mogelijkheden.

Contact

Bij jou in de buurt

Wij werken vanuit teams bij jou in de buurt.

Wijken en regio's