De mens staat voorop

GGzE wil een zorginstelling zijn waar mensen zich direct beter voelen en waarin het beste van hotel, ziekenhuis en thuis verenigd is. Daarom hebben we Planetree omarmd, een manier van denken, kijken, luisteren en doen waarin mensgerichte zorg centraal staat.

Het fundament van Planetree is de afgelopen 30 jaar steeds verder ontwikkeld en verfijnd. Planetree helpt organisaties te veranderen in een omgeving waarin de mens voorop staat, cliënten actieve deelnemers zijn en professionals en vrijwilligers van harte zorg geven zoals cliënten en medewerkers die willen krijgen.

Lees meer over Planetree 

Inspirerende community voor mentale kracht

GGzE wil een inspirerende community voor mentale kracht vormen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat mensen blijer en gelukkiger worden als ze vanuit mentale kracht een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Daarom denken wij niet vanuit 'wij weten wat goed voor u is' maar kijken we naar 'waar liggen talenten en ontwikkelmogelijkheden'. Dus… van zorgorganisatie naar ontwikkelorganisatie en van organisatie op afstand naar een community die dichtbij is.

Lees meer over de Inspirerende community voor mentale kracht

Planetree

Planetree is een manier van denken, kijken, luisteren en doen waarbij mensgerichte zorg voorop staat.

Lees meer

Inspirerende community

Wij zijn er van overtuigd dat mensen blijer en gelukkiger worden als ze vanuit mentale kracht een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Lees meer

Betere zorg, veiligere samenleving

GGzE werkt nauw samen met instellingen voor forensische zorg. Waar staat de forensische sector voor? Dat staat onder andere omschreven in het visiedocument 'betere zorg, veiligere samenleving'.

Lees meer