Het biedt zorgorganisaties handvatten om voortdurend de mensgerichte zorg centraal te stellen. Het verschil tussen willen en doen.

Het beste van hotel, ziekenhuis en thuis samen

Planetree is in 1978 in de Verenigde Staten opgericht door Angelica Thieriot. Haar droom was en is zorginstellingen om te vormen tot organisaties waarin het beste van hotel, ziekenhuis en thuis samenkomen. Als beeldmerk koos ze de planetree, ofwel de plataan. Onder deze boom gaf Hippocrates, de grondlegger van de moderne geneeskunst, vele eeuwen geleden les aan zijn studenten.

Wat houdt Planetree in?

Planetree gaat uit van drie pijlers:

Elke pijler bevat een aantal componenten die de Planetree-gedachte handen en voeten geven.

Waarom Planetree bij concern GGzE?

De belangrijkste ambitie in het meerjarenbeleid is om van onze organisatie een gezondmakende en gastvrije omgeving te maken. Waar we nieuwe verbindingen leggen tussen zieke en niet-zieke mensen, tussen onderwijs en zorg, tussen zorg en bedrijfsleven en tussen samenleving en psychiatrie. Planetree is een praktisch instrument dat hiervoor ingezet kan worden. Het biedt een eenduidige en herkenbare visie, waardoor voor iedereen duidelijk is waar we met z’n allen naartoe willen.

Planetree Nederland

Sinds 2003 bestaat Stichting Planetree Nederland. Samen met een aantal koplopers in de zorg werkt deze onafhankelijke organisatie aan een Planetree-model dat het beste van de internationale praktijk verenigt met de Nederlandse cultuur, verworvenheden en praktijk. Organisaties die samenwerken met Stichting Planetree Nederland mogen netwerk, naam, logo, model, training, focusgroepen en andere bronnen gebruiken. Sinds 2009 is concern GGzE, als eerste GGZ-instelling van Nederland, één van deze organisaties.

Planetree-label

Als eerste GGZ-instelling in Europa heeft GGzE het Planetree-label ontvangen. Dit internationale label is een erkenning voor het bieden van mensgerichte zorg; mensgerichtezorg voor de cliënt en zijn naasten maar óók voor de medewerkers en de samenleving. Cliënten, naasten, medewerkers en de omgeving worden actief betrokken bij de zorg en bij het verbeteren er van. 

De eisen waar je aan moet voldoen om het label te behalen, zeggen meer over daadwerkelijke uitkomsten dan bij andere vormen van certificering. Je meet bij Planetree datgene wat de mensen écht waarnemen. Het afvinken van administratieve lijstjes en het afgevinkte niet waarmaken in het persoonlijk contact horen er bij Planetree dus niet bij. De cliënt krijgt hiermee écht een stem.

Contact

Heb je vragen over de inzet van Planetree binnen concern GGzE mail dan naar planetree@ggze.nl. Meer algemene informatie kun je vinden op de website van Planetree.

GGzE Planetree-film

Een film waarin je kunt zien dat Planetree de tweede natuur is van GGzE.

Bekijk de film

Links