Regio Eindhoven en De Kempen

Mensen met psychiatrische problemen hebben professionele hulp nodig. GGzE staat voor hen klaar. We ondersteunen elk jaar meer dan 20.000 mensen, jong en oud. Dit zijn mensen uit de regio Eindhoven en De Kempen, maar ook uit andere delen van het land. Sommige centra bieden ook bovenregionaal of landelijk hun diensten aan.

Ambulante of klinische behandeling

Verreweg de meeste mensen behandelen we ambulant. Dat wil zeggen dat zij tijdens de behandeling thuis blijven wonen en zo mogelijk hun werk blijven doen of naar school blijven gaan. De behandeling vindt dan op afspraak plaats.

Als het nodig is, kunnen mensen voor kortere of langere tijd worden opgenomen in de kliniek. Ook kunnen zij begeleiding krijgen bij het zelfstandig wonen.

Nauwe samenwerking

GGzE behandelt niet alleen de aandoening,  we kijken ook naar de mens daarachter. Dit betekent dat we nauw samenwerken met de cliënt en zijn directe omgeving en, als het nodig is, met andere organisaties. Samen pakken we de problemen aan en zorgen we ervoor dat iemand zo goed mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij.