GAF-score

De GAF-score is een maat waarin het psychisch, sociaal en beroepsmatig functioneren van een persoon wordt uitgedrukt in een getal tussen 0 en 100. Een score van 100 staat voor uitmuntend functioneren.

Is de GAF-score lager dan of gelijk aan 50 en is er daarnaast sprake van óf sociale verwaarlozing óf ernstige gedragsproblemen óf onvoldoende kwaliteit van leven, dan komt die persoon in aanmerking voor behandeling door GGzE.

Wat zoek je?

Vind in een paar stappen de juiste informatie.

Help mij zoeken