Planetree

GGzE wil een zorginstelling zijn waar mensen zich direct beter voelen en waarin het beste van hotel, ziekenhuis en thuis verenigd is. Daarom hebben we het Planetree-gedachtegoed omarmd, een manier van denken, kijken, luisteren en doen waarin mensgerichte zorg centraal staat. In 2014 hebben we als eerste GGZ in Europa het Planetree-label behaald.

Met Planetree- focusgroepen meten we of cliënten, naasten, medewerkers en stakeholders tevreden zijn over de geleverde ondersteuning en over het werken bij GGzE. Ons streven is dat die tevredenheid wordt gewaardeerd met een 8.

Lees meer over Planetree bij GGzE

ISO Healthcare

De zorgfinanciers eisen dat zorginstellingen een kwaliteitssysteem hebben dat getoetst wordt door een externe certificerende organisatie. Ook de wet schrijft voor dat zorginstellingen een kwaliteitssysteem moeten hebben om de kwaliteit van zorg te bewaken.

ISO Healthcare is een kwaliteitssysteem dat voldoet aan deze normen. Het systeem sluit ook goed aan bij het Planetree-gedachtegoed en het zelforganiserend karakter van onze organisatie. Vertrouwen in het vakmanschap van onze medewerkers staat bij dit kwaliteitskeurmerk centraal.

Elk jaar meten we de prestaties van onze organisatie volgens deze principes. GGzE is in volle omvang ISO Healthcare gecertificeerd.

Positive Perception Program

Met het Positive Perception Program (PPP) meten we de waardering van cliënten, naasten en medewerkers over bepaalde onderwerpen. Met PPP krijgen we snel in beeld hoe zij over deze onderwerpen denken. Dit helpt ons eventuele verbeteringen snel door te voeren.

Alle bevindingen uit bovenstaande kwaliteitmetingen vormen de basis voor een continue verbetering van onze organisatie en onze dienstverlening.

Wat zoek je?

Vind in een paar stappen de juiste informatie.

Help mij zoeken