Het Kwaliteitsstatuut beschrijft hoe we de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van hulpverleners hebben georganiseerd.  Hierbij vinden we het belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk zelf in regie is. Ook maken we in dit statuut duidelijk hoe we kwaliteit en de efficiëntie van de zorg toetsen en inzichtelijk maken.

Voor wie?

Het Kwaliteitsstatuut is er voor:

  • cliënten en naasten - Voor hen moet duidelijk zijn hoe GGzE de zorg organiseert.
  • hulpverleners - Voor hen is  het een kader voor werkafspraken binnen de instelling en het netwerk.
  • financiers en toezichthoudende instanties - Op basis van dit document kunnen zij een oordeel vormen over de kwaliteit van de zorg.

Bekijk het volledige Kwaliteitsstatuut

Wat zoek je?

Vind in een paar stappen de juiste informatie.

Help mij zoeken