Deelnemen aan de maatschappij

De zorg van GGzE is erop gericht cliënten te ondersteunen om zo goed mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Om dat doel te bereiken, investeren we in de ontwikkeling van onze medewerkers, in kwaliteitsverbetering van de zorg en in wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen we blijvend zorg en ondersteuning bieden die aansluit bij actuele ontwikkelingen in het werkveld.

Problemen herkennen en oplossen

GGzE levert een bijdrage aan het herkennen en oplossen van maatschappelijke problemen. We nemen onder meer deel aan de volgende initiatieven:

Door samen te werken met andere organisaties levert GGzE een belangrijke bijdrage aan de regionale én nationale geestelijke gezondheidszorg.

Wat zoek je?

Vind in een paar stappen de juiste informatie.

Help mij zoeken