Deskundigheidsbevordering palliatieve zorg

Zorg in de laatste levensfase van GGZ-cliënten moet goed geregeld zijn. GGzE, GGZ-centraal en Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) hebben een deskundigheidsmodule voor palliatieve terminale zorg ontwikkeld.

Lees meer


Cursus EHBO bij psychische klachten (MHFA)

Mental Health First Aid  is “de eerste hulp” die gegeven wordt aan een persoon die een psychische  stoornis aan het ontwikkelen is of door een psychische stoornis in een crisis is belandt.

De afgelopen tijd neemt het aantal mensen met psychische problemen toe. Dit is ook te merken op straat en leidt tot kleine zeer acute situaties, maar soms ook tot momenten waarbij iemand in verwarde toestand een bedreiging vormt voor zichzelf of zijn omgeving. Dan is het belangrijk dat hulpverleners zoals brandweer en politie én de directe omgeving zoals scholen en naasten weten, wat er aan de hand is en vooral hoe ze moeten reageren om escalatie te voorkomen.

Mental Health First Aid is een cursus die al in talloze landen over de hele wereld wordt gegeven. GGzE biedt deze cursus nu ook aan in Nederland. 

Lees meer over deelname aan de EHBO cursus.

"Een paar jaar geleden gaf ik les op een HBO over psychiatrie. Eén van de studenten merkt op dat dit voor het eerst in haar leven was dat ze les kreeg over psychiatrie. De hele groep beaamde dit. Opmerkelijk genoeg worden we allemaal getraind in reanimeren maar niet in het omgaan met psychische problemen", vertelt Roelof Kleppe, Geneesheer-directeur.

Wat zoek je?

Vind in een paar stappen de juiste informatie.

Help mij zoeken