Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke pijler van de kernactiviteiten van GGzE. Ons doel is door middel van onderzoek nieuwe inzichten te verwerven die we kunnen gebruiken in onze behandelingen. GGzE heeft drie onderzoeksgroepen:

Samenwerkingspartners

We werken nauw samen met universiteiten en kennisinstituten voor sociaal-psychiatrisch en medisch onderzoek. Samenwerkingspartners zijn:

GGzE maakt daarnaast onderdeel uit van de Academische Werkplaats 'Geestdrift', één van de academische werkplaatsen binnen de onderzoeksgroep Tranzo aan de Universiteit van Tilburg. Deze Academische Werkplaats is een structurele samenwerking tussen wetenschappelijk onderzoek en de aangesloten praktijkinstellingen.

Onderzoek en Ontwikkeling

Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling coördineert de onderzoeksactiviteiten binnen GGzE. De wetenschapscommissie van deze afdeling begeleidt en faciliteert onderzoekers bij het opzetten en uitvoeren van hun onderzoek. De commissie houdt bij welke onderzoeken er lopen binnen GGzE, in hoeverre deze uitvoerbaar zijn en wat de voortgang is.

Word je in je werkpraktijk geconfronteerd met een complex vraagstuk, dan kan de wetenschapscommissie wellicht helpen bij het vinden van oplossingen. Maak in dat geval een afspraak.

Informatie

Wil je meer weten? Neem dan contact op met het secretariaat van afdeling Onderzoek en Ontwikkeling telefoonnummer (040) 261 37 00.