GGzE heeft de afgelopen maanden diverse maatregelen moeten treffen om de verspreiding van corona helpen te voorkomen. Op deze pagina lees je welke corona-maatregelen er op dit moment gelden binnen GGzE.

Ambulante behandeling

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen gaat de voorkeur uit naar digitaal contact, maar face-to-face afspraken blijven mogelijk. Daarbij houden we ons aan de landelijk geldende richtlijnen. Er zijn op onze locaties allerlei maatregelen getroffen om je te kunnen ontvangen. Ook huisbezoeken zijn mogelijk. Tevens kunnen groepsbehandeling op aangepaste wijze doorgaan. Samen met je behandelaar kun je kijken hoe je afspraak op een veilige manier door kan gaan.

Dagbesteding en leer-werk-trajecten

Het dagbestedingsaanbod en de leer-werk-trajecten gaan door. Al dan niet op aangepaste wijze, passend bij de landelijk geldende richtlijnen. Meer hierover hoor je van je begeleider.

Klinische behandeling, bezoek en verlof

De afgelopen maanden is de klinische behandeling voortgezet en zijn ook opnames waar nodig doorgegaan. Cliënten die op een van onze afdelingen verblijven, mogen maximaal 1 keer per dag van maximaal 2 personen bezoek ontvangen. Het liefst buiten, als het kan. Voor sommige afdelingen gelden hiervoor afspraken zoals maximaal 3 uur per week per persoon en/of dat het contact plaatsvindt op een locatie buiten de afdeling. Meer informatie hiervoor hoor je van de zorgverleners op de afdeling.

Belangrijk

Zowel voor cliënten als voor bezoekers geldt dat er geen sprake mag zijn van gezondheidsklachten wanneer je naar een van onze locaties komt. Heb je klachten als verkoudheid, hoesten, koorts en/of luchtwegklachten, kom dan niet, maar maak een andere afspraak.

Op alle locaties van GGzE gelden de algemene richtlijnen van het RIVM:

  • Draag een mondkapje
  • Hou 1,5 meter afstand tot anderen
  • Was regelmatig je handen
  • Hoest en nies in de holte van je elleboog
  • Schud geen handen
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Met deze maatregelen proberen we te voorkomen dat het coronavirus zich nog verder verspreid. Bedankt voor je begrip. Alleen samen krijgen we corona onder controle.