Update 11 maart: Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus is besloten deze bijeenkomst uit te stellen. Een nieuwe datum is nog niet bekend.
 

Mentale Kracht in de Wijk gaat van start. Kom 18 maart naar de bijeenkomst en laat je inspireren door Jim van Os, Lieske Sonneveldt en Bram van der Boom.

Door inzet van nieuwe technologieën en andere vormen van benadering intensiveren (zorg)partners de samenwerking. Mentale kracht van inwoners wordt versterkt door digitalisering/online behandeling, gebiedsgericht werken (community based treatment) en transdiagnostisch werken.

Programma

12.30 – 13.00 uur: Inloop en inschrijving

13.00 – 13.15 uur: Opening
Bas van Oosterhout - directeur behandeling GGzE

13.15 – 14.00 uur: Lezing - Kortdurend transdiagnostisch behandelen: naast of in plaats van diagnose-specifiek?
Lieske Sonneveldt - inhoudelijk leidinggevende en klinisch psycholoog Altrecht

14.00 – 14.30 uur - Pauze

14.30 – 16.00 uur  - Workshop - Aan de slag met een online groepstherapie sessie
Bram van der Boom - psychiater

16.00 – 17.00 uur: Lezing -  Inspiratie voor de GGZ: Professionele kennis en ervaringskennis samen op weg naar de goede praktijk
Jim van Os - hoogleraar psychiatrie UMC Utrecht

17.00 - 17.30 uur: Afsluiting met drankje en hapje

Lieske Sonneveldt

Lezing: Kortdurend transdiagnostisch behandelen: naast of in plaats van diagnose-specifiek?

In de huidige organisatievorm van de SGGZ worden patiënten aangemeld en behandeld op basis van hun stoornis/DSM-5 diagnose. We hebben de SGGZ heel overzichtelijk ingericht in stoornisspecifieke, specialistische zorgeenheden.

We zijn in staat om kwalitatief goede geprotocolleerde behandelingen te bieden voor diverse psychiatrische stoornissen.

Echter, bij een groot deel van de patiënten die in behandeling zijn in de specialistische GGZ is sprake van meer dan één psychische stoornis en/of van complexiteit vanwege andere oorzaken. De stoornisspecifieke behandeling is vaak niet toereikend, er is sprake van chroniciteit en terugval in klachten. Patienten worden van de ene zorgeenheid naar de andere verwezen. Behandelingen duren daardoor langer dan gewenst, en er is sprake van lange wachttijden, zowel om bij de SGGZ behandeling te starten als bij verwijzing naar andere zorgeenheden. Terwijl ons juist gevraagd wordt om de kosten van behandelingen te verlagen, de wachttijden te verkorten en de effectiviteit te verbeteren.

De SGGZ staat voor de uitdaging hoe deze dilemma’s aan te pakken.

In dit referaat vertellen we over onze ervaringen met een jaar transdiagnostisch behandelen binnen Altrecht. We gaan in op de theorie; op de gekozen werkwijze; op de resultaten van een jaar transdiagnostisch behandelen.

Bram van der Boom

Workshop: Aan de slag met een online groepstherapie sessie

Online groepstherapie is een nieuw fenomeen en wordt in Nederland voor het eerst onderzocht voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen. Sinds 2017 onderzoekt Bram van der Boom, onder prof. dr. Heleen Riper en Prof. Dr. Arnoud Arntz, het effect van online groep schematherapie.
In deze workshop krijgt u een presentatie over de laatste evidentie, als ook een live presentatie van een online groepstherapie sessie.

Jim van Os

Lezing: Inspiratie voor de GGZ: Professionele kennis en ervaringskennis samen op weg naar de goede praktijk.

Psychisch lijden is prevalent en landen worstelen met het vinden van een georganiseerde respons. Gemakkelijk is dit niet, want het concept van psychisch lijden zelf is onderwerp van continue epistemische verwarring. Onder psychisch lijden zit een  mix van existentiële problematiek, ontwrichtende contextuele veranderingen en persoonlijke kwetsbaarheid. Behandeling gaat vaak over mensen motiveren tot verandering en het repareren van perspectief. Er lijkt sprake van een nieuwe focus in de ggz op weerbaarheidsbevordering en werken met ervaringsdeskundigheid in flexibele, improviserende lokale netwerken waar het onderscheid tussen WMO en ZVW is weggevallen. En waar ook een publieke ggz ontstaat van laagdrempelig lotgenotencontact in combinatie met zelfmonitoring en digitale ondersteuning.

Wat is de rol van hulpverleners – al dan niet ervaringsdeskundig – in dit veranderende veld? Hoe kan de georganiseerde respons op psychisch lijden die ggz heet de kans dat zij waarde bijdragen vergoten?

In deze lezing onderzoekt Jim van Os wat ggz is en kan zijn, waar beweging zit en hoe onze kennis verandert om de toekomst te kunnen ondersteunen.

Aanmelden

Deelname is gratis. Meld je voor 12 maart aan. Wees er snel bij wat er zijn slechts 100 kaarten beschikbaar. Voor deze inspiratiebijeenkomst is accreditatie aangevraagd.

Aanmelden

Locatie

Badlab, Landgoed De Grote Beek. Dr. Poletlaan 72a in Eindhoven.