29 mei 2017

Omroep publiceert toch artikel gebaseerd op vertrouwelijke gegevens die door ministerie foutief zijn geopenbaard.

Vertrouwelijke gegevens onvoldoende afgeschermd door justitie

Vandaag heeft Omroep Brabant een artikel gepubliceerd dat is gebaseerd op documenten over De Woenselse Poort die vertrouwelijke persoonsgegevens en bedrijfsinformatie bevatten. Alle documenten zijn door het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan Omroep Brabant verstrekt in het kader van een WOB-verzoek. Door een fout van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn de vertrouwelijke gegevens in die documenten onvoldoende afgeschermd. Raad van Bestuur en directie van De Woenselse Poort zijn zeer geschokt en verontrust over de gemaakte fout en het feit dat Omroep Brabant ondanks aandringen van De Woenselse Poort toch tot publicatie is overgegaan. Zij stellen alles in het werk om de vertrouwelijke persoonsgegevens van cliënten en medewerkers terug te krijgen.

Juridische actie

Toen De Woenselse Poort geïnformeerd werd over het datalek heeft zij onmiddellijk het Ministerie van Veiligheid en Justitie met klem verzocht de verstuurde informatie per direct terug te eisen. Bovendien is zowel de verzoeker als Omroep Brabant gesommeerd de vertrouwelijke informatie direct te vernietigen en niet te verwerken, delen of publiceren. Ook heeft De Woenselse Poort zelf een advocaat ingeschakeld om de informatie terug te vorderen. Desondanks is Omroep Brabant tot publicatie overgegaan. De Woenselse Poort beraadt zich op verdere juridische stappen en heeft er opnieuw bij het ministerie op aangedrongen alles te doen om de vertrouwelijke gegevens veilig te stellen.

Artikel Omroep Brabant

De Woenselse Poort distantieert zich van het artikel dat door Omroep Brabant op basis van onrechtmatig verkregen informatie is gepubliceerd. Omroep Brabant heeft niet alleen de vertrouwelijkheid van de gegevens geschonden, maar is ook tot verkeerde conclusies gekomen in hun reconstructie. Daarmee wordt geen recht gedaan aan de realiteit.

Goede voortgang na turbulente tijd

De Woenselse Poort heeft een turbulente tijd achter de rug. In 2016 heeft een commissie onderzoek gedaan naar incidenten die ook in de media zijn besproken. Om het werk- en leefklimaat te verbeteren is vorig jaar een verbeterplan opgesteld met een breed pakket aan maatregelen. Dit plan is deels al uitgevoerd en wordt nog verder uitgerold. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie volgt de vorderingen op dit vlak nauwgezet. De Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg hebben De Woenselse Poort reeds twee keer opnieuw bezocht en zijn beiden tevreden over de voortgang. Dit wordt ook gedeeld door mevrouw Van Toorenburg (tweede kamerlid CDA) die vorige week een werkbezoek heeft gebracht aan De Woenselse Poort.

De Woenselse Poort betreurt het zeer dat, juist nu goede voortgang wordt geboekt met de verbeteringen, er opnieuw ongerustheid ontstaat bij cliënten en medewerkers als gevolg van een fout van justitie.