6 juni 2017

Om vertrouwelijke gegevens van cliënten en medewerkers veilig te stellen start De Woenselse Poort een kort geding.

De Woenselse Poort spant een kort geding aan om privacygevoelige gegevens van cliënten en medewerkers veilig te stellen. De vertrouwelijke gegevens kwamen in het bezit van Omroep Brabant via een WOB-verzoek aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Bij het verstrekken van de gegevens maakte het ministerie een fout waardoor zeer vertrouwelijke gegevens door de lezer weer zichtbaar konden worden gemaakt.

De Woenselse Poort vindt het onaanvaardbaar dat vertrouwelijke persoonsgegevens in handen zijn van personen die daar niet toe gerechtigd zijn. Hoewel de fout bij het verstrekken van de informatie is gemaakt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft De Woenselse Poort ervoor gekozen zelf een kort geding aan te spannen om de belangen van haar cliënten en haar medewerkers te beschermen.

De Woenselse Poort heeft er bij Omroep Brabant en de verzoeker herhaaldelijk op aangedrongen de gegevens te vernietigen. Tot op heden zijn de vertrouwelijke gegevens over cliënten en medewerkers nog niet vernietigd en hebben we ook nog onvoldoende garantie dat ze daadwerkelijk vernietigd gaan worden. De Raad van Bestuur en directie hebben daarom besloten de zaak aan de rechter voor te leggen.