28 juni 2017

In de Elsevier bijlage 'Stigma's en taboes' van zaterdag 17 juni wordt prominent aandacht gegeven aan Team Bipolair van GGzE.

Je leest een openhartig interview met Astrid, cliënte van het team. Ook geven psychiater Lisette Rops en verpleegkundig specialist Marius Reijnen een inkijkje in het SELF Model. Een zelfontwikkeld model waarin een  flexibel zorgaanbod en hechte samenwerking  met de cliënt en diens naasten centraal staan. Het resultaat mag er zijn: cliënten waarderen de zorg van Team Bipolair met een 8!