11 september 2017

Onze leveringsvoorwaarden zijn al enige tijd geleden herzien en te vinden op deze nieuwe website

Belangrijk om te vinden

Onze website is vernieuwd. Bij deze een direct link naar onze leveringsvoorwaarden.

Als je bij GGzE in zorg komt, maken we afspraken over de ondersteuning en het eventuele verblijf. Daarbij horen ook de algemene leveringsvoorwaarden GGZ. Hierin staat waar wij ons beiden aan moeten houden.

De algemene leveringsvoorwaarden GGZ gelden bij (ambulante) behandeling of begeleiding én bij verblijf bij GGzE. Ook als je met een forensische titel of gedwongen opgenomen bent, zijn de voorwaarden van toepassing.