14 december 2017

In het kader van 'samen kom je verder', hebben vier GGZ-instellingen, waaronder GGzE, op donderdag 14 december Volante opgericht!

Samen kom je verder

Volante is een vereniging om de samenwerking tussen Dimence Groep, GGzE, GGZ Noord-Holland en Lentis te stimuleren. Het doel hiervan is de zorg te verbeteren door continue kwaliteitsverhoging en innovatie.

Vliegwiel voor innovatie en kwaliteit

Joep Verbugt ondertekende de samenwerkingsovereenkomst namens GGzE: "Samenwerken, leren en innoveren zijn ook in onze branche de sleutels tot succes. Als GGzE en één van de grotere landelijke GGZ-instellingen willen wij de best mogelijke mensgerichte zorg leveren. Volante zien wij als een belangrijk vliegwiel voor meer innovatie en kwaliteit. En daarom zijn wij trots om hier een substantiële bijdrage aan te kunnen leveren".