1 februari 2018

Wij zijn met de projecten POD en Grote Beek Pop genomineerd voor de Planetree Awards. Help je ons winnen?

Innovatie: Peer-supported Open Dialogue

De psychiatrische zorg in West Lapland laat een bijzondere vorm van hulpverlening zien waar het echt anders gaat: Open Dialogue. De medewerkers betrekken vanaf het begin de omgeving bij het vaststellen van de nodige hulp, gaan op een hele andere manier in gesprek over de ontwrichtende ervaringen en stemmen de hulp af op de unieke situatie van de cliënt in plaats van op een algemene diagnose.

Opmerkelijke resultaten

Deze aanpak laat opmerkelijke resultaten zien:

  • minder chronische psychiatrie over 20 jaar
  • hoog percentage sociale integratie
  • weinig terugval
  • minder opnamedagen
  • minder medicatiegebruik.

Een belangrijk hulpmiddel van Open Dialogue is de eigen versie van de behandelsessie, de network treatment meeting, die plaatsvindt binnen 24 uur na de eerste oproep voor hulp bij een crisis.

Iedereen aanwezig

Er zijn geen aparte vergaderingen om te praten over de ‘casus’. Alle discussies en beslissingen vinden plaats wanneer iedereen aanwezig is. Ook behandelaren reflecteren in aanwezigheid van de cliënt en de familieleden. De verschillende opties voor behandeling worden zodoende onderwerpen ter discussie in plaats van aanbevelingen door experts.

Humane vorm

POD is een zeer humane vorm van zorg, waarbij het verhaal van een ieder belangrijk is en waar mensen zich gehoord voelen. Medewerkers zijn zeer positief over POD omdat het zoveel meer bevredigend is om te mogen luisteren in plaats van te behandelen. Cliënten zijn positief omdat ze in regie blijven, samen met hun naasten.

Project: Festival Grote Beek Pop

Grote Beek Pop is een 100% alcoholvrij Popfestival waaraan artiesten en bedrijven een bijdrage leveren. Het project ontstond naar aanleiding van een vraag van een cliënt om op zondag bandjes naar het landgoed te halen en een klein festival te creëren om een keten van lege zondagen te doorbreken.

Het doel was om een laagdrempelig festival te organiseren voor de cliënten waarbij we de buurt uitnodigen zodat we de verbinding kunnen maken tussen GGzE en de omgeving. Ondertussen hebben we zelfs een Planetree-podium waar cliënten, medewerkers en de winnaar van ons eigen GGzE’s got talent hun talenten kunnen tonen. Het voorbereiden, opbouwen en afbreken wordt gedaan door een team van cliënten en medewerkers.

Ook tijdens het festival werken cliënten en medewerkers samen in bardiensten, winkeltjes, verkoop van snacks/ijs/bonnen, het schoonhouden van het terrein, etc. De leerwerkprojecten van GGzE spelen ook een grote rol rond het festival en kunnen zich op het festival profileren. Momenteel wordt dit festival bezocht door 3000 mensen. Voor meer informatie: www.grotebeekpop.nl.