8 februari 2018

Helaas heeft GGzE een voorgenomen besluit moeten nemen om te stoppen met het behandelaanbod bij De Wende. Door personele mutaties is het niet langer mogelijk om het intensieve behandelprogramma voor persoonlijkheidsproblematiek te continueren.

De cliënten en medewerkers zijn over dit voorgenomen besluit ingelicht. Zij volgen het behandelprogramma nog tot mei 2018. Voor cliënten die in zorg zijn en voor de medewerkers wordt gekeken naar een passend alternatief.

Consultatie

Hoewel er nu geen nieuwe aanmeldingen voor De Wende meer worden aangenomen zijn er binnen GGzE voldoende alternatieven voor behandeling van persoonlijkheidsproblematiek.