27 maart 2018

'Peer Supported Open Dialogue' van GGzE heeft tijdens de nationale Planetree conferentie de Innovatie Award gewonnen.

‘POD’ staat voor Peer Supported Open Dialogue, een vorm van hulpverlening waarbij de sociale omgeving van een cliënt vanaf het begin wordt betrokken. GGzE is trots dat haar POD-project de Innovatie Award heeft gewonnen tijdens de nationale Planetree conferentie voor mensgerichte zorg.

Over Peer-supported Open Dialogue

De psychiatrische zorg in West Lapland laat een bijzondere vorm van hulpverlening zien waar het echt anders gaat: Open Dialogue. De medewerkers betrekken vanaf het begin de omgeving bij het vaststellen van de nodige hulp, gaan op een hele andere manier in gesprek over de ontwrichtende ervaringen en stemmen de hulp af op de unieke situatie van de cliënt in plaats van op een algemene diagnose.

Opmerkelijke resultaten
Deze aanpak laat opmerkelijke resultaten zien:

  • minder chronische psychiatrie over 20 jaar
  • hoog percentage sociale integratie
  • weinig terugval
  • minder opnamedagen
  • minder medicatiegebruik.

Een belangrijk hulpmiddel van Open Dialogue is de eigen versie van de behandelsessie, de network treatment meeting, die plaatsvindt binnen 24 uur na de eerste oproep voor hulp bij een crisis.

Iedereen aanwezig
Er zijn geen aparte vergaderingen om te praten over de ‘casus’. Alle discussies en beslissingen vinden plaats wanneer iedereen aanwezig is. Ook behandelaren reflecteren in aanwezigheid van de cliënt en de familieleden. De verschillende opties voor behandeling worden zodoende onderwerpen ter discussie in plaats van aanbevelingen door experts.

Humane vorm
POD is een zeer humane vorm van zorg, waarbij het verhaal van een ieder belangrijk is en waar mensen zich gehoord voelen. Medewerkers zijn zeer positief over POD omdat het zoveel meer bevredigend is om te mogen luisteren in plaats van te behandelen. Cliënten zijn positief omdat ze in regie blijven, samen met hun naasten.