9 mei 2018

Eeuw zondagvieringen

Al 100 jaar lang is er elke zondag een viering in de kapel van GGz in Eindhoven (GGzE). Daarmee heeft  het organiserende Centrum voor BeZINning de langstlopende activiteit voor cliënten: de zondagviering. Een traditie die zo oud is als de GGzE zelf. Om het unieke van deze zondagvieringen te benadrukken wordt er een speciale viering op 20 mei om 10.30 uur georganiseerd waarin deze keer niet de geestelijk verzorgers, maar de cliënten, vrijwilligers zelf voorganger zijn.

Veel bezoekers

Weinig onderdelen binnen GGzE hebben structureel in al die jaren zoveel mensen op de been weten te brengen. Bezoekersaantallen van de viering variëren tussen 80 en 25 met uitschieters naar boven met de Kerst. Op deze speciale viering, 20 mei zijn niet de geestelijk verzorgers, maar de cliënten en vrijwilligers zelf voorganger. Iedereen is welkom.

Worsteling van de mens

De grootste kracht van de zondagviering is dat cliënt-zijn niet centraal staat, maar de worsteling van de mens met het leven, geloof, God. Iedereen is gelijkwaardig. In het samen vieren, bidden, zingen, delen worden mensen bevestigd, getroost en bemoedigd.
Mensen ondersteunen elkaar in de moeizaamheid van het leven, maar delen ook de vreugdevolle momenten.

Inspirerend voor mentale kracht

Zo ontstaat er gemeenschap. Deze vieringen hebben een grote impact op het geestelijk welbevinden van mensen. Ze zijn uniek want er is fundamenteel geen verschil tussen cliënten, mensen van buiten of medewerkers. Allen zijn deelnemer aan de viering.
Voor deze speciale viering is 20 mei gekozen omdat het dan Pinksteren is. In de christelijke traditie het feest van de Heilige Geest, van de inspiratie.