11 december 2018

Planetree International heeft op 28 november 2018, na een intensieve hercertificering, GGzE met het Planetree certificaat goud beoordeeld. Een hele mooie opsteker voor alle medewerkers van GGzE! Zeker in de huidige moeizame tijden in de zorg. Het Planetree keurmerk is meer dan een papieren certificaat. Het staat voor concrete resultaten die vanaf de werkvloer de betere zorg en een helende omgeving stimuleren.

Trots

GGzE is trots. "We zijn hier erg blij mee! We zien het als een kroon op het werk van alle medewerkers die zich met hart en ziel inzetten om de beste mensgerichte zorg te bieden. Goud is een groot compliment aan iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd. Dit label geeft letterlijk en zichtbaar glans aan onze gezamenlijke resultaten en prestaties, in een tijd die toch erg roerig en pittig te noemen is. En deze positieve uitstraling, naar binnen en ook naar buiten toe, is juist nú belangrijk", aldus JoepVerbugt en Marie-Louise Vossen (Raad van Bestuur)

Aandacht voor medewerkers

Het is echt een mooie opsteker en positief dat Planetree International ziet dat de beweging naar verbeteringen goed is ingezet. Echter er is ook nog veel werk te verrichten. ‘Zorg voor de zorgverlener’, noemt Planetree Nederland het, wat ze binnen GGzE ‘aandacht voor medewerkers noemen’. Hoge werkdruk, groeiende zorgvraag, administratieve lasten en veel openstaande vacatures. Het behoeft continue aandacht en geeft operationele uitdagingen. En dat vraagt ook dat er blijvend kritisch naar zichzelf gekeken moet worden. Hier pakt GGzE op door en dit zal daarom in het nieuwe jaar hoog op de agenda blijven staan.

Cliëntgerichtheid en aandacht voor naasten

Onvoorwaardelijke cliëntgerichtheid en aandacht voor naasten heeft prioriteit. De belangrijkste ambitie van GGzE is om van de organisatie een gezondmakende en gastvrije omgeving te maken. Een omgeving waarin nieuwe verbindingen gelegd worden tussen zieke en niet-zieke mensen, tussen onderwijs en zorg, tussen zorg en bedrijfsleven en tussen samenleving en psychiatrie. Waar een community voor mentale kracht gevormd wordt

Maar voor het nu mag GGzE trots zijn op wat ze nu samen hebben bereikt. Een positief bericht als dit is een mooie bekrachtiging om verder te gaan op de ingeslagen weg. Daar gaat GGzE zich voor inzetten.