6 december 2018

Vroege Interventie Buitengewone Ervaringen (VIBE) van GGzE heeft op 6 december het landelijke TOPGGz-keurmerk toegekend gekregen. Daarnaast heeft De Catamaran, kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie in Eindhoven, opnieuw voor vier jaar het TOPGGz-keurmerk gekregen als resultaat van de hervisitatie.

Het keurmerk TOPGGz wordt sinds 2008 toegekend aan ggz-afdelingen die zich aantoonbaar gespecialiseerd hebben in de diagnostiek en behandeling van cliënten met ernstige, complexe en zeldzame psychiatrische stoornissen. Door het keurmerk is het voor patiënten en verwijzers zichtbaar welke afdelingen deze erkende hoogspecialistische geestelijke gezondheidszorg leveren en voor welke doelgroep. De hoogspecialistische zorg die geboden wordt door de TOPGGz-afdelingen biedt uitkomst voor patiënten bij wie de specialistische ggz is vastgelopen of voor patiënten met meervoudige, zeer complexe problematiek. Dit betreft maximaal zo’n 5 procent van alle psychiatrische patiënten in Nederland.

VIBE

VIBE is een gespecialiseerde eenheid van GGzE Select. VIBE staat voor Vroege Interventie Buitengewone Ervaringen. VIBE helpt als je last hebt bij buitengewone ervaringen of psychoses. VIBE bestaat uit drie onderdelen: een VIP-, EDI- en Consultatieteam.

Het Vroege Interventie Psychose (VIP) team behandelt en begeleidt cliënten tussen 16 en 65 jaar, die in de afgelopen 3 jaar een eerste psychose hebben doorgemaakt. Het VIP-team biedt diagnostiek, medische behandeling, begeleiding en ondersteuning, om het leven van mensen met een psychose weer op de rails te zetten en om herhaling van psychose te voorkomen.

Het Early Detection and Intervention (EDI) team helpt mensen die last hebben van buitengewone ervaringen deze de baas te worden. Het team doet onderzoek naar de aard van de buitengewone ervaringen en bepaalt dan of er-, en welke specifieke hulp nodig is. Een behandeling vindt vaak plaats naast een reeds lopende behandeling.

Het consultatie team van VIBE biedt expertise aan andere zorgaanbieders om goede zorg voor mensen met een psychose of buitengewone ervaringen te creëren. Aan dit team kunnen vragen over diagnostiek en/of behandeling worden gesteld of second opinions worden aangevraagd.
Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan binnen VIBE en er worden innovaties ontwikkeld. Het onderzoeksteam bestudeert de onderliggende mechanismen van buitengewone of psychotische ervaringen bij mensen met psychische klachten en kijkt welke omgevingsfactoren uit het dagelijks leven van mensen invloed hebben op de klachten. De onderzoeksbevindingen worden vertaald naar diagnostische hulpmiddelen en behandelingen die beter inspelen op de individuele cliënt.

VIBE levert zorg op maat, waarbij gebruik wordt gemaakt van elektronische zelfmonitoring (via de PsyMate app) als leidraad voor diagnostiek en behandeling. Ten slotte draagt de afdeling actief haar kennis over aan andere professionals middels lezingen, workshops en media.

De Catamaran

De Catamaran is een gespecialiseerde kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie en is onderdeel van eenheid Kind en Jeugd van GGzE. Hier worden jongeren behandeld met meervoudige, complexe ontwikkelings- en gedragsproblemen die elders niet of onvoldoende goed behandeld kunnen worden.

De Catamaran verwierf al in 2014 het keurmerk. De hervisitatie en de toekenning van het keurmerk is voor De Catamaran dan ook een belangrijke erkenning van continue kwaliteit van zorg.

"Deze toekenning toont opnieuw aan dat GGzE met deskundige medewerkers werkt aan de best mogelijke behandeling en dat je die behandeling onderzoekt op effectiviteit. Een ander aspect is ook het innovatieve karakter van je behandeling," aldus manager/behandelaar Chijs van Nieuwenhuizen. Dit alles om de jongeren de best mogelijke behandeling te bieden zodat zij weer perspectief hebben op volwaardige, gezonde deelname aan de maatschappij.

De Catamaran
De Catamaran

Topkwaliteit

Om voor een keurmerk in aanmerking te komen voldoen VIBE en De Catamaran aan strenge criteria. Het behalen van het keurmerk weerspiegelt daarmee dat VIBE en De Catamaran staan voor topklinische, innovatieve patiëntenzorg, welke continu wordt verbonden met wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. Het behalen van het keurmerk is voor GGzE dan ook een belangrijke mijlpaal.