17 januari 2019

In het kader van de E-healthweek 2019 biedt GGzE je een gratis webinar aan.

Het ontstaan van je persoonlijkheid en jouw basisbehoeften

Ieder mens wordt geboren met een bepaalde aanleg. De één is wat drukker en nieuwsgieriger, de ander wat kalmer en terughoudender. De omgeving van het kind zal tegemoet moeten komen aan bepaalde behoeften wil het kind kunnen uitgroeien tot een gezonde volwassene.

Daar waar je in het leven niet altijd datgene hebt gekregen wat je echt nodig had, kunnen op latere leeftijd pijnpunten ontstaan.

Groeien als mens: wat is daar voor nodig?

Het gedrag wat je inzet om de vervelende gevoelens te vermijden lijkt dan te helpen, maar maakt het soms alleen maar erger. In dit webinar wordt een korte uitleg gegeven over hoe persoonlijkheid ontstaat en welke rol basisbehoeften hierin spelen. De webinar wordt beëindigd met een paar vragen die je aan het denken zetten over je eigen basisbehoeften.

Het webinar wordt verzorgd door Bas van Oosterhout (klinisch psycholoog bij GGzE) en Saskia de Koning (klinisch psycholoog bij GGzE).

Tijdstip

Je kunt het gratis webinar live volgen op 23 januari om 10.00 uur. Dit kan vanaf je eigen smartphone, tablet of PC. Je kunt het webinar eventueel ook achteraf bekijken.