12 februari 2019

Op Landgoed de Grote Beek is veel groen te vinden. Poelen met bijzondere amfibieën, het beschermde oude ‘Doktersbos’, mooie lanen met oude reuzen aan weerskanten en ook 70 hectare productiebos. Het productiebos is weinig biodivers en daar willen we graag iets aan doen. Een van de redenen is biodiversiteit, maar ook de natuurbeleving van cliënten en bezoekers van het landgoed vinden we heel belangrijk.

Om meer biodiversiteit te krijgen gaan we in fases de productiebossen aanpakken. Een deel van dit productiebos is het ‘Vrouwenbos’ van bijna 2 hectare met lariksen, Amerikaanse eiken en een paar beuken. Een flink aantal lariksen in dit bos worden gekapt, maar gelukkig kunnen we een paar grote beuken en eiken laten staan.

Veiligheid

De voornaamste reden dat we nu gaan kappen is voor de veiligheid van de wandelaar, hardloper en fietser. Veel bomen zijn ziek of dood. Na de storm van januari vorig jaar zijn er veel bomen omgewaaid. Een paar van de omgewaaide bomen laten we liggen. Net als op andere plekken op het terrein. Dat is een van de redenen dat we op het landgoed onder andere de bonte en de zwarte specht hebben.

Biodiversiteitsplan

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een plan voor meer biodiversiteit op die plek. Als we alleen kappen en verder niets doen, groeien er straks alleen maar berken. De berk is een pionierssoort. Dat betekent dat het een snelle groei heeft en dus al snel gaat overheersen en bomen van andere soorten overgroeien. We streven naar een natuurlijk bos met een kruidenlaag, een struiklaag en een bomenlaag, waar flora en fauna meer nestgelegenheid, licht en voedsel krijgen. 

De kapwerkzaamheden starten op maandag 18 februari.