26 maart 2019

In mei 2013 is op afdeling spoedeisende psychiatrie een cliënt onverwachts overleden. Een gebeurtenis die we erg betreuren. Het overlijden vond plaats in een zeer gecompliceerde behandelsituatie.

Direct na dit plotselinge overlijden hebben we zelf onderzoek gedaan naar de oorzaak en is er onderzoek gedaan door de politie. Daarnaast hebben we uiteraard direct melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook de IGJ heeft onderzoek verricht naar de toedracht. Met de nabestaanden is intensief contact geweest over de uitkomsten van deze onderzoeken.

Maatregelen doorgevoerd

Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken hebben wij maatregelen genomen om de zorg te verbeteren. Dit betroffen maatregelen ten aanzien van de wijze waarop de zorg op deze afdeling werd

verleend. De implementatie van die maatregelen is eind 2013 afgerond. De IGJ heeft de afdeling in 2014 opnieuw bezocht en was tevreden over de doorgevoerde verbeteringen.

Betreuren het overlijden

We betreuren het erg dat mevrouw is overleden. We hebben dit ook regelmatig gedeeld in onze gesprekken met de nabestaanden. Het onderzoek door de politie is langdurig en uitvoerig geweest. Wij en de betreffende medewerkers hebben daarin volledige medewerking verleend. We zijn er van geschrokken dat het OM zes jaar na dato ervoor heeft gekozen de zaak aan de strafrechter voor te leggen.

De komende weken vinden de rechtszitting plaats. Ons standpunt over hetgeen heeft plaatsgevonden zullen we bij de rechter toelichten. We wachten de toets en het oordeel van de rechter hierover af.