22 maart 2019

Op 21 maart maakte Planetree Nederland tijdens de jaarlijkse Planetree-conferentie de prijswinnaars bekend voor de innovatie-award en voor de project-award. De awards worden jaarlijks uitgereikt en zijn bedoeld als stimulans voor zorgverleners om (vernieuwende) initiatieven in praktijk te brengen die een belangrijk positief verschil maken voor cliënten en medewerkers.

Voor beide awards stuurde GGzE een project in: ‘Tech Playground’ van De Catamaran (GGzE-kliniek voor jongeren tussen de 14 en 23 jaar) en ‘De Professionals’ van het Servicecentrum. Planetree Nederland nomineerde beide GGzE-projecten en riep Tech Playground uiteindelijk uit tot winnaar van de ‘Project-award’.

Uitreiking Mensgerichte Zorg Certificaat Goud

Op dezelfde conferentie reikte Planetree Nederland de certificaten uit aan organisaties die de erkenning verdienen voor mensgerichte zorg omdat ze aan de daarvoor geldende criteria voldoen. GGzE is eind 2018, na een intensief hercertificeringstraject, bekroond met het ‘Mensgerichte Zorg Certificaat Goud’. We zijn hier uiteraard erg trots op, want dit bereik je alleen als alle medewerkers zich met hart en ziel inzetten voor de beste mensgerichte zorg. Tijdens de conferentie werd ons het certificaat overhandigd door Planetree Nederland.

Samenwerking met Dynamo Jeugdwerk

Tech Playground is een gezamenlijk initiatief van Dynamo Jeugdwerk en GGzE, waarbij jongeren samen met vrijwilligers bouwen en programmeren in de speeltuin van techniek. Ze programmeren, bouwen robots en werken bijvoorbeeld met 3D-pennen en –printers. Talentontwikkeling staat hierbij centraal.

Ontwikkeling van de jongeren gaat veel verder dan alleen technische ontwikkeling; jongerenwerkers ondersteunen GGzE-cliënten bij het bedenken, opzetten en uitvoeren van technische innovaties en bijvoorbeeld in het leggen van contact en samenwerken. Andersom leren zij van ons veel over het gedrag van en de omgang met kinderen met bijzonder gedrag. Een enorm waardevolle samenwerking!