4 april 2019

Ongeveer 1 op de 5 nieuwe cliënten in de GGZ heeft vermoedelijk een IQ onder de 85. Bij opgenomen cliënten ligt dit percentage nog veel hoger. Behandelaars herkennen dit vaak niet, personeel is er soms onvoldoende op toegerust om deze doelgroep goede zorg te bieden en cliënten worden vaak overvraagd. Aanleiding voor Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om dit in de praktijk te toetsen. De inspectie wil (goede) voorbeelden in kaart brengen van zorgaanbieders die op een verantwoorde wijze zorg bieden aan cliënten met zowel GZ- (gehandicaptenzorg) als GGZ-problematiek.

IGJ bracht een aangekondigd bezoek aan de kliniek van OPSY, in een reeks van vier aanbieders van zorg voor deze bijzondere combinatie van problematieken. De inspecteurs toetsten of OPSY de zorg geeft zoals is voorgeschreven in wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders.

Het rapport

Inmiddels is het rapport verschenen van het inspectiebezoek. Een rapport waar we heel trots op mogen zijn! De conclusie van de inspectie luidt als volgt:

‘OPSY heeft met haar expertise een regionale en bovenregionale functie voor deze bijzondere cliëntenpopulatie. Door de goede verbinding tussen kliniek en ambulant en het outreachend werken weet OPSY deze expertise op een effectieve manier in te zetten en draagt het bij aan de deskundigheidsbevordering van andere hulpverleners. De visie en passie is terug te vinden in alle lagen bij OPSY. Het management weet dit goed te faciliteren waardoor groei en ontwikkeling van de zorgverleners en de behandelaars een continu en natuurlijk proces is. Dit geeft de inspectie vertrouwen dat OPSY haar werkwijze zal blijven ontwikkelen en verbeteren.’

Het onderzoek

Voor het verzamelen van gegevens en het opdoen van indrukken is de inspectie in gesprek gegaan met enkele cliënten, familieleden, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers van GGzE. Daarnaast heeft de inspectie inzage gehad in enkele cliëntdossiers en andere informatiebronnen. Een cliënt heeft de inspectie een rondgang door de kliniek van OPSY gegeven.