20 mei 2019

In mei 2013 is bij GGZE een cliënt geheel onverwachts overleden. Een gebeurtenis die wij erg betreuren en die zowel de nabestaanden als ons erg heeft geraakt. Het Openbaar Ministerie had er zes jaar na dato voor gekozen de zaak aan de strafrechter voor te leggen. GGzE is nu vrijgesproken van dood door schuld.

Geen schuld aan overlijden

Tijdens de rechtszaak hebben onze bestuurders en advocaten een uitgebreide reactie gegeven op de aanklachten van justitie. Het stemt ons positief dat de rechter onze visie op deze zaak grotendeels heeft overgenomen.

Volgens de rechter heeft GGzE de voorwaarden geschapen voor kwalitatief goede zorg voor haar patiënten en een zodanige organisatie gecreëerd dat de professional zijn taak naar behoren kan uitoefenen. Zo was er bijvoorbeeld sprake van voldoende opleidingsmogelijkheden, was de personele bezetting volgens de norm en was ook de supervisie geborgd. De rechtbank concludeert daarom dat GGzE geen schuld heeft gehad aan het overlijden.

Ondermaats onderzoek richt schade aan

We vinden het spijtig dat het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar dit overlijden kwalitatief ondermaats is geweest en zo onnodig lang heeft moeten duren. Het onderzoek zelf, de duur, de kwaliteit ervan en de aantijgingen die in de afgelopen periode zijn geuit hebben forse impact gehad op alle betrokkenen. Daarnaast heeft het proces onnodig een hoop schade aangericht aan het imago van de zorg van GGzE en de Geestelijke Gezondheidszorg in zijn algemeenheid. We betreuren dit enorm.

Wij hopen dat dit langdurige en pijnlijke proces voor alle betrokkenen hiermede tot een einde komt. We willen daarbij nogmaals benadrukken dat deze uitspraak niets kan afdoen aan het leed voor de nabestaanden.