16 mei 2019

In 2018 bestond GGzE 100 jaar. Gedurende dit jaar hebben we stilgestaan bij ons jubileum met als slogan 'Vieren en vooruitkijken'. GGzE is trots op wat het afgelopen jaar is bereikt en deelt dit met de publicatie van het online jaarverslag. Je wordt op dynamische wijze meegenomen in de activiteiten van het afgelopen jaar.

Naast vieren heeft GGzE alle aandacht voor vooruitkijken. Zo heeft GGzE met zorgverzekeraar CZ een meerjarenakkoord afgesloten met veel aandacht voor e-health en stimulans voor verdere innovatie.

Grote punten van zorg blijven de financiering van specialistische jeugdzorg en het sociaal domein. Het huidige beleid leidt uiteindelijk tot meer maatschappelijke problemen en hogere kosten. Daarnaast blijft de administratieve lastendruk toenemen. Het is nu tijd voor een echt andere benadering en andere verantwoording.

Goud

Aan het einde van het jubileumjaar ontving GGzE na een intensieve her-certificering het Planetree certificaat goud. Een hele mooie opsteker voor alle medewerkers van GGzE. Het staat voor concrete resultaten die vanaf de werkvloer de betere zorg en een helende omgeving stimuleren. Daarbij is ook hard gewerkt om de organisatie gezond te houden. Doordat budgetten stevig onder druk staan is strak gestuurd op een evenwichtige begroting door te besparen, te verbeteren en te bouwen.