17 juli 2019

St. Anna Zorggroep en GGzE gaan onderzoeken welke nieuwe en innovatieve samenwerkingen zij kunnen opstarten. Ingrid Wolf, voorzitter raad van bestuur St. Anna: “Ik zie een grote toegevoegde waarde van onze samenwerking voor de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg.” Joep Verbugt, voorzitter raad van bestuur GGzE: “Ouderenzorg en chronische zorg zijn belangrijke speerpunten in beide organisaties. We zijn er van overtuigd dat we met een integrale aanpak nog meer kunnen bereiken voor onze patiënten/cliënten.”

Kiezen met professionals

Een zogenaamd Schakelteam heeft afgelopen maanden diverse samenwerkingsmogelijkheden in beeld gebracht. De verdere invulling van de beoogde samenwerking wordt samen met professionals van beide organisaties vormgegeven. Joep Verbugt: “Na de zomer worden er bijeenkomsten georganiseerd waarin medewerkers van beide organisaties gevraagd wordt naar de kansen die zij zien. Zij weten als besten waar winst te behalen is voor onze patiënten/cliënten door samenwerking.” Ingrid Wolf: “We zien dat een deel van onze doelgroep hetzelfde is, bijvoorbeeld verwarde ouderen. Ook hebben we voor verschillende groepen mensen dezelfde vraagstukken zoals het optimaal bevorderen van gezonde leefstijl of therapietrouw. Voor deze groepen en vraagstukken willen we onze gezamenlijke expertise inzetten.”

Denken vanuit mogelijkheden

Integrated care is het uitgangspunt bij de nader vorm te geven programma’s. Dit is een toegepast zorgconcept gericht op meer gecoördineerde en geïntegreerde vormen van zorgverlening. Integrated care is een reactie op de veelal gefragmenteerde levering van gezondheidsdiensten. De bedoeling is zorg en ondersteuning te organiseren vanuit de mogelijkheden en behoeften van de patiënt/cliënt.

De intentieverklaring is op 16 juli getekend.

Ondertekening intentieverklaring St. Anna Zorggroep en GGzE
Op de foto zie je van links naar rechts: Marie-Louise Vossen (lid raad van bestuur GGzE), Joep Verbugt (voorzitter raad van bestuur GGzE) en Ingrid Wolf (voorzitter raad van bestuur St. Anna Zorggroep)