22 oktober 2019

Op dinsdag  26 november 2019 van 14.00 tot 16.00 uur nodigen we je van harte uit voor de eindpresentatie van het project 'Doorontwikkeling Hulpkaart'.

Het project

We hebben samen met verschillende professionals in het veld verkend hoe de Hulpkaart het beste vormgegeven zou kunnen worden.

Daarbij zijn we uitgegaan van bepaalde basis waarden van de Hulpkaart. Namelijk dat de Hulpkaart echt van iemand zelf moet zijn. En dat de Hulpkaart helpt om de regie te behouden, op het moment dat iemand hulp nodig heeft, maar er de woorden niet voor kan vinden. Ook moet de Hulpkaart handelingsperspectief geven voor de omstander.

We hebben hier heel veel van mogen leren en dat zouden we graag met je willen delen bij deze bijeenkomst. Dat doen we graag op 26 november als afronding van het project 'Doorontwikkeling Hulpkaart'. We nodigen je graag uit om hieraan deel te nemen.

Programma

  • Van Crisiskaart naar Hulpkaart
  • Pilots binnen GGzE
  • Ontwerpproces Hulpkaart Proces en Producten
  • Aanbevelingen
  • Ruimte voor dialoog en uitwisselen van ervaringen

Aanmelden

Interesse in de eindpresentatie? Meld je dan wel even aan.

Aanmelden

Locatie

De bijeenkomst is in het Badlab op Landgoed De Grote Beek, Dr. Poletlaan 72a.