15 maart 2020

Door de uitbraak van het coronavirus is GGzE extra alert op het lichamelijk welbevinden van onze cliënten, medewerkers en bezoekers. Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk de zorg aan onze cliënten te waarborgen.

In navolging van de versoepeling van de landelijke maatregelen, hebben wij gekeken hoe we dit bij ons in de praktijk kunnen brengen. Dat doen we op een verantwoorde manier en in meerdere fases.

Hieronder vind je veelgestelde vragen en antwoorden.

Ambulante behandeling

Ik ben verkouden; mag ik nu wel komen?

Zoals door de overheid is afgekondigd, worden mensen die verkoudheidsklachten hebben aangeraden om thuis te blijven. Ook als je daarbij nog geen koorts hebt. Dus ben je verkouden? Blijf dan thuis. Bel met je behandelaar via het voor jou bekende nummer om de afspraak te verzetten.

Ik heb koorts, maar ben niet verkouden; mag ik dan komen?

De regering heeft aangegeven dat mensen met verhoging thuis moeten blijven. Ook als je daarbij geen verkoudheidsklachten hebt. Dus heb je verhoging? Blijf dan thuis en bel met je behandelaar via het voor jou bekende nummer om de afspraak te verzetten.

Ben je ambulant bij ons in behandeling?

Dan kunnen we de afspraak digitaal of persoonlijk (face-to-face) doen. Kom niet naar je afspraak als je luchtwegklachten (neusverkouden, keelpijn en hoesten) en/of koorts (>38 °C) hebt. Bel bij twijfel met je behandelaar.

We hebben alle benodigde maatregelen genomen om een bezoek voor jou en de zorgverlener zo veilig mogelijk te laten verlopen. Spreekkamers zijn waar nodig aangepast om de 1,5 meter afstand mogelijk te maken. Ook worden voor en na iedere afspraak de oppervlakten van de spreekkamers schoongemaakt. Een bezoek aan ons is dus nu anders dan je gewend bent.

Verder gelden de algemene richtlijnen:

 • 1,5 meter afstand houden
 • Geen handen schudden
 • Handen wassen met water en zeep
 • Niezen in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekje

Gaat mijn afspraak nog door?

De afspraak kan telefonisch, via beeldbellen of via een gesprek op locatie. We hebben alle benodigde maatregelen genomen om een bezoek voor jou en de zorgverlener zo veilig mogelijk te laten verlopen. Spreekkamers zijn waar nodig aangepast om de 1,5 meter afstand mogelijk te maken. Ook worden voor en na iedere afspraak de oppervlakten van de spreekkamers schoongemaakt. Een bezoek aan ons is dus nu anders dan je gewend bent.

Kan ik mijn afspraak ook telefonisch of online voeren?

Ja dat kan. We zijn ook weer gestart om een afspraak op locatie mogelijk te maken. Bespreek met je zorgverlener wat voor jou het beste past.

Gaan groepstherapieën door?

Dat is per therapie verschillend. Deze vinden digitaal of op locatie plaats.

Je behandelaar laat jou dat weten.

 • Groepen Grijze Generaal
  Groepen kunnen vanaf 21 mei 2020 hier weer terecht.
 • Groepen TopPreferent Traumacentrum (TRTC) en Intensive Home Treatment (IHT)
  Deze zijn opgestart. Bij wijze van experiment en vooruitlopend op het herstarten van de meeste groepen in de week van 1 juni a.s., starten vanaf 25 mei a.s. ook een aantal specifiek geoormerkte groepen van GGzE Select weer op.

Kan ik mijn handen ontsmetten als ik binnenkom?

Om besmetting te voorkomen, geven medewerkers je geen hand en houden voldoende afstand. Als je zelf beschikt over een handontsmettingsmiddel, kun je die natuurlijk voorafgaand of na de afspraak gebruiken. GGzE zet de middelen die zij beschikbaar heeft in op de cruciale plekken waar direct contact met cliënten noodzakelijk is.

Moet of mag ik een hand geven aan mijn behandelaar?

Om verdere besmetting te voorkomen, houden wij ons aan de afgekondigde hygiënemaatregelen en schudden wij geen handen meer. Het voelt misschien wat vreemd in het begin, maar een vriendelijk knikje en een glimlach is nu voldoende om elkaar te begroeten.

Ik ben uitgenodigd voor een behandeling op Landgoed De Grote Beek. Hoe kan ik daar komen gezien de afsluiting?

Om besmetting te voorkomen is het landgoed gesloten voor bezoekers, recreanten en passanten. Aan de zuidzijde van het landgoed is de poort aan ingang Vredeoord geopend voor mensen die ambulante behandeling ontvangen. Via de behandelaar worden zij geïnformeerd welke route zij hiervoor moeten volgen.

Klinische behandeling en begeleid wonen

Mijn familielid/naaste is opgenomen bij GGzE. Mag ik op bezoek komen?

In navolging van de versoepeling van de landelijke maatregelen, hebben wij gekeken hoe we dit bij ons in de praktijk kunnen brengen. Dat doen we op een verantwoorde manier, in meerdere fases waarbij we de cliënten hebben verdeeld in groepen. Meer weten? Neem dan contact op met de afdeling waar je familielid/naaste verblijft.

Vanaf 14 mei 2020 is bezoek welkom bij De Wederik, De Schakel en De Catamaran (Dr. Poletlaan 25 en 80). Hiervoor gelden de volgende aandachtspunten:

 • Alleen personen zonder klachten die wijzen in de richting van corona mogen op bezoek komen bij cliënten zonder klachten
 • Looproutes zijn gemarkeerd en worden door cliënten, personeel en bezoek gevolgd
 • Per cliënt is het kerngezin is welkom; gescheiden ouders kunnen afzonderlijk langskomen

Vanaf 21 mei 2020 is bezoek voor cliënten van Autisme (Grote Beekstraat 6) en van De Kleine Beek (Grote Beekstraat 14 en 18) welkom.
In De Plaza aan de Grote Beekstraat 14 (ook wel Plein 14 genoemd) zijn gesprekscabines gemaakt. Het bezoek blijft door een wand en een raam gescheiden van de cliënt. Aandachtspunten:

 • Alleen personen zonder klachten die wijzen in de richting van corona mogen op bezoek komen bij cliënten zonder klachten
 • Looproutes zijn gemarkeerd en worden door cliënten, personeel en bezoek gevolgd.
 • 1 persoon per dag voor maximaal 1 uur
 • Voor Nestor en De Reusel geldt: 1 vaste contactpersoon, samen met 1 persoon begeleiding (bijvoorbeeld zoon/dochter)

Vanaf 28 mei 2020 is bezoek voor de overige GGzE klinieken welkom. Hiervoor geldt:

 • 1 vaste contactpersoon met eventueel kind(eren), mits gezond
 • 1 persoon per dag voor maximaal 1 uur

Mijn familielid/naaste is opgenomen bij GGzE. Hoe staat het met verlof/vrijheden?

In navolging van de versoepeling van de landelijke maatregelen, hebben wij gekeken hoe we dit bij ons in de praktijk kunnen brengen. Dat doen we op een verantwoorde manier, in meerdere fases waarbij we de cliënten hebben verdeeld in groepen.

Vanaf 14 mei 2020 gelden voor de volgende groepen onderstaande verlof/vrijheden-regels:

Cliënten Nestor, Reusel

 • Met begeleiding of vaste contactpersoon op het terrein, mits 1,5 meter aan te houden is.

Cliënten High Intensive Care (HIC), OPSY, Dintel, Reusel, Kliniek Intensieve Behandeling (KIB)-gesloten unit

 • Passend binnen zorgplan en met begeleiding of de vaste contactpersoon (bezoek) op het terrein
 • Daarna eventueel met begeleiding naar benzinepomp en eventueel boodschappen doen in supermarkt om te leren wennen aan de afstandsregels in het maatschappelijk leven.

Cliënten Kliniek Intensieve Behandeling (KIB)-open unit, Kliniek Intensieve Behandeling (KIB)- trainingsunit, Dieze, Beerze, Kliniek Autisme

 • Onbegeleid op het terrein, mits passend bij afspraken in zorgplan
 • Onder begeleiding van bezoek of teamlid buiten het terrein op indicatie van regiebehandelaar.

De Wederik, De Schakel, De Catamaran

 • Onbegeleide vrijheden op en buiten het terrein zijn toegestaan, mits geïndiceerd door de regiebehandelaar
 • Passend binnen zorgplan en.- indien van toepassing - conform kaders ministerie van Justitie en Veiligheid.

De regering heeft afgekondigd dat mensen niet in grote groepen bij elkaar mogen komen. Hoe gaan jullie hier mee om op de afdelingen en in de begeleid woonsituaties?

De regering heeft deze maatregel afgekondigd om zo min mogelijk mensen uit andere sociale kringen, en daarmee mogelijke besmettingen, bij elkaar te brengen. Cliënten die bij GGzE opgenomen zijn of die in een begeleid woonsituatie verblijven, doen dat al enige tijd en vormen daarmee een eigen ‘groep’. Daarnaast hanteren we de hygiënemaatregelen.  

Hoe voorkomen jullie dat cliënten op afdelingen elkaar besmetten?

Onze medewerkers voeren met cliënten gesprekken over de maatregelen die wij en zij in acht moeten nemen. Denk aan het handen wassen, elkaar niet onnodig aanraken, hoesten en niesen in de elleboogholte, et cetera. We letten extra goed op de lichamelijke gezondheidstoestand van cliënten. Als er sprake is van verkoudheidsklachten of verhoging, moet de cliënt op zijn of haar kamer blijven. We houden dan nauwlettend in de gaten of opschaling van maatregelen nodig is.

Ik ben verkouden. Mag ik dan toch in de kliniek op bezoek komen?

Kom niet als je luchtwegklachten (neusverkouden, keelpijn en hoesten) en/of koorts (>38 °C) hebt. Alleen personen zonder corona-klachten mogen op bezoek komen bij cliënten zonder klachten. Er is vooralsnog alleen bezoek mogelijk bij:

 • Cliënten van Nestor (1 vaste contactpersoon, samen met 1 persoon begeleiding per dag, mits de bezoeker gezond is)
 • De Wederik, De Schakel en De Catamaran (per cliënt is het kerngezin welkom; gescheiden ouders kunnen afzonderlijk langskomen).

Neemt GGzE nog wel mensen op?

Als GGzE een verzoek krijgt voor een (crisis)opname nemen we deze uiteraard in behandeling. Een dergelijke vraag komt immers niet voor niets. We kijken daarbij natuurlijk ook of de persoon in kwestie fysieke gezondheidsklachten heeft zoals die door het RIVM zijn omschreven (luchtwegklachten met koorts) en nemen daarbij de hygiënemaatregelen in acht. Blijkt iemand deze klachten te hebben en is (crisis)opname noodzakelijk, dan nemen we deze persoon in afzondering op.

Nu de mogelijkheid voor sociaal contact (en dus dagbesteding) is beperkt, wordt er dan op de afdeling een alternatief programma aangeboden?

We beseffen ons dat deze periode waarin sociaal contact beperkt is, erg lastig is. Zeker wanneer je langere tijd ergens moet verblijven. Het personeel van GGzE doet er zoveel als mogelijk aan om cliënten een programma aan te bieden gedurende de dag. We houden daarbij rekening met de richtlijnen die de regering heeft afgekondigd (niet veel mensen bij elkaar en de nodige afstand tot elkaar). De vitale en cruciale functies in de organisatie en op afdelingen hebben uiteraard wel altijd voorrang. 

Dagbesteding en leer-werk-trajecten

Gaat de dagbesteding door?

In navolging van de versoepeling van de landelijke maatregelen, hebben wij gekeken hoe we dit bij ons in de praktijk kunnen brengen. Dat doen we op een verantwoorde manier, in meerdere fases waarbij we de cliënten hebben verdeeld in groepen. Zodra we meer weten, kun je het hier lezen.

Gaan de leerwerktrajecten door?

In navolging van de versoepeling van de landelijke maatregelen, hebben wij gekeken hoe we dit bij ons in de praktijk kunnen brengen. Dat doen we op een verantwoorde manier, in meerdere fases waarbij we de cliënten hebben verdeeld in groepen. Zodra we meer weten, kun je het hier lezen.

Algemene vragen

Welke maatregelen neemt mijn behandelaar?

Alle medewerkers van GGzE nemen de hygiënemaatregelen die door het RIVM zijn afgekondigd in acht. Ze wassen regelmatig en intensief hun handen, hoesten of niesen in de holte van hun elleboog, gebruiken papieren zakdoekjes en schudden geen handen.

Ook zal de behandelaar de 1,5 meter afstand bewaren tot zijn of haar gesprekspartners.

Hoe voorkomen jullie dat het personeel cliënten besmet?

Medewerkers hanteren alle richtlijnen van de RIVM om besmetting te voorkomen. We begrijpen dat we de uitbraak in Nederland alleen in kunnen perken als we hier allemaal alles aan doen. We houden ons daarom strikt aan de afgekondigde maatregelen.

Wat kan ik zelf doen om verspreiding tegen te gaan?

 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand

Welke maatregelen gaat GGzE nog nemen?

Dagelijks bekijken we of en zo ja welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Daarvoor volgen wij uiteraard de landelijke ontwikkelingen op de voet en conformeren we ons aan de richtlijnen die door de regering en het RIVM worden afgegeven.

Ik heb een zorgachtergrond en wil me aanmelden als vrijwilliger voor deze lastige periode. Kan dat?

Om besmetting te voorkomen beperken we momenteel de inzet van vrijwilligers. In deze periode is echter wel altijd vraag naar mensen met ervaring in de zorg. Dus heb je ervaring in de zorg en ben je (vrijwillig) inzetbaar? Neem dan contact met ons op

Ben je nog niet bij ons in behandeling, maar je wilt een afspraak maken?

Dan kun je met ons contact opnemen via telefoonnummer (040) 296 77 66.

Kan ik nog gebruikmaken van het LichtCafé?

De LichtCafés in Grand Café Het Ketelhuis en in de Bibliotheek Veldhoven zijn nu gesloten. Vanaf 8 juni gaat het LichtCafé in Grand Café Het Ketelhuis weer open.

Mag ik Landgoed De Grote Beek bezoeken?

Ter bescherming van onze cliënten en medewerkers roepen wij de mensen op om voorlopig ons landgoed niet meer te bezoeken.

Andere vragen?

Mijn vraag staat hier niet bij; wat kan ik doen?  Neem dan contact op met je behandelaar of met de afdeling waar je naaste verblijft via het bij jou bekende telefoonnummer. Of neem contact op via onderstaand telefoonnummer. 

Contact