15 maart 2020

Door de uitbraak van het coronavirus is GGzE extra alert op het lichamelijk welbevinden van onze cliënten, medewerkers en bezoekers. Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk de zorg aan onze cliënten te waarborgen. Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, nemen wij een aantal maatregelen.

Hieronder vind je veelgestelde vragen en antwoorden.

 

 Ambulante behandeling

Ik ben verkouden; mag ik nu wel komen?

Zoals door de overheid is afgekondigd, worden mensen die verkoudheidsklachten hebben aangeraden om thuis te blijven. Ook als je daarbij nog geen koorts hebt. Dus ben je verkouden? Blijf dan thuis. Bel met je behandelaar via het voor jou bekende nummer om de afspraak te verzetten.

Ik heb koorts, maar ben niet verkouden; mag ik dan komen?

De regering heeft aangegeven dat mensen met verhoging thuis moeten blijven. Ook als je daarbij geen verkoudheidsklachten hebt. Dus heb je verhoging? Blijf dan thuis en bel met je behandelaar via het voor jou bekende nummer om de afspraak te verzetten.

Ben je ambulant bij ons in behandeling?

Dan vindt de afspraak zoveel als mogelijk digitaal vanuit huis plaats. Je krijgt daarover persoonlijk bericht van je behandelaar. Die vertelt je dan meer over hoe dat in z’n werk gaat.

Gaat mijn afspraak nog door?

GGzE wil zoveel mogelijk de afspraken via beeldbellen of telefonisch laten verlopen. De behandelaren bekijken welke cliënten hiervoor in aanmerking komen en nemen dan contact met hen op. Ben je niet gebeld? Neem dan contact op met je behandelaar via het bij jou bekende telefoonnummer.

Kan ik mijn afspraak ook telefonisch of online voeren?

GGzE wil zoveel mogelijk de afspraken via beeldbellen of telefonisch laten verlopen. De behandelaren bekijken welke cliënten hiervoor in aanmerking komen en nemen dan contact met hen op. Ben je niet gebeld? Neem dan contact op met je behandelaar via het bij jou bekende telefoonnummer.

Gaan groepstherapieën door?

GGzE heeft besloten dat groepstherapieën zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden. Op dit moment bekijkt iedere dienst hoe zij haar cliënten het beste van dienst kan zijn. Deelnemers krijgen een berichtje als de sessie niet doorgaat. Heb je hierover niets gehoord? Neem dan contact op met je behandelaar via het bij jou bekende telefoonnummer.

Kan ik mijn handen ontsmetten als ik binnenkom?

Om besmetting te voorkomen, geven medewerkers je geen hand en houden voldoende afstand. Als je zelf beschikt over een handontsmettingsmiddel, kun je die natuurlijk voorafgaand of na de afspraak gebruiken. GGzE zet de middelen die zij beschikbaar heeft in op de cruciale plekken waar direct contact met cliënten noodzakelijk is.

Moet of mag ik een hand geven aan mijn behandelaar?

Om verdere besmetting te voorkomen, schudden wij geen handen meer. Het voelt misschien wat vreemd in het begin, maar een vriendelijk knikje en een glimlach is nu voldoende om elkaar te begroeten.

Klinische behandeling en begeleid wonen

Mijn familie /naaste is opgenomen of woont begeleid bij GGzE; mag ik die komen bezoeken?

Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken, is het momenteel niet mogelijk om cliënten die bij GGzE opgenomen zijn te bezoeken. 

Hierop zijn twee uitzonderingen:

 • terminale cliënten van afdeling Nestor mogen 1 bezoeker per dag ontvangen, mits de bezoeker gezond is
 • cliënten van afdeling Kind en Jeugd mogen per dag 1 ouder/voogd ontvangen, mits deze gezond is.

· Heb je koorts (> 38 graden Celsius) of luchtwegklachten; bijvoorbeeld benauwdheid of hoesten?

· Ben je de afgelopen 14 dagen in een risicogebied geweest?

· Heb je contact gehad met iemand die positief op het coronavirus is getest?

Dan vragen we je om tot nadere berichtgeving NIET op bezoek te komen.

Mijn familielid/naaste is opgenomen bij GGzE; mag hij of zij de kliniek nog verlaten (als er sprake is van vrijheden)?

Voor elke inwoner van Nederland geldt dat we sociale contacten (en daarmee de kans op besmetting) zoveel mogelijk moeten vermijden. Dit geldt ook voor iemand die is opgenomen bij GGzE. Op dit moment worden verloven/vrijheden daarom zoveel als mogelijk ingeperkt. Heeft u hierover vragen dan kunt u hiervoor contact opnemen met de desbetreffende afdeling via het bij u bekende telefoonnummer. 

De regering heeft afgekondigd dat mensen niet in grote groepen bij elkaar mogen komen. Hoe gaan jullie hier mee om op de afdelingen en in de begeleid woonsituaties?

De regering heeft deze maatregel afgekondigd om zo min mogelijk mensen uit andere sociale kringen, en daarmee mogelijke besmettingen, bij elkaar te brengen. Cliënten die bij GGzE opgenomen zijn of die in een begeleid woonsituatie verblijven, doen dat al enige tijd en vormen daarmee een eigen ‘groep’. Uiteraard bestaat daar de kans op besmetting vanuit andere groepen door bijvoorbeeld het bezoek. Daarom mag elke cliënt maar 1 bezoeker per dag ontvangen en stemmen we bezoekmomenten af zodat niet iedere cliënt op hetzelfde moment bezoek ontvangt. Daarnaast nemen hanteren we de hygiënemaatregelen.  

Hoe voorkomen jullie dat cliënten op afdelingen elkaar besmetten?

Onze medewerkers voeren met cliënten gesprekken over de maatregelen die wij en zij in acht moeten nemen. Denk aan het handen wassen, elkaar niet onnodig aanraken, hoesten en niesen in de elleboogholte, et cetera. We letten extra goed op de lichamelijke gezondheidstoestand van cliënten. Als er sprake is van verkoudheidsklachten of verhoging, moet de cliënt op zijn of haar kamer blijven. We houden dan nauwlettend in de gaten of opschaling van maatregelen nodig is.

Ik ben verkouden; mag ik dan toch op bezoek komen in de kliniek?

Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken, is het momenteel niet mogelijk om cliënten die bij GGzE opgenomen zijn te bezoeken. 

Hierop zijn twee uitzonderingen:

 • terminale cliënten van afdeling Nestor mogen 1 bezoeker per dag ontvangen, mits de bezoeker gezond is
 • cliënten van afdeling Kind en Jeugd mogen per dag 1 ouder/voogd ontvangen, mits deze gezond is.

· Heb je koorts (> 38 graden Celsius) of luchtwegklachten; bijvoorbeeld benauwdheid of hoesten?

· Ben je de afgelopen 14 dagen in een risicogebied geweest?

· Heb je contact gehad met iemand die positief op het coronavirus is getest?

Dan vragen we je om tot nadere berichtgeving NIET op bezoek te komen.

Neemt GGzE nog wel mensen op?

Als GGzE een verzoek krijgt voor een (crisis)opname nemen we deze uiteraard in behandeling. Een dergelijke vraag komt immers niet voor niets. We kijken daarbij natuurlijk ook of de persoon in kwestie fysieke gezondheidsklachten heeft zoals die door het RIVM zijn omschreven (hoesten, verkouden, benauwd, verhoging, et cetera) en of deze persoon in contact is geweest met iemand die positief getest is op Corona en of dat hij of zij (of iemand in zijn nabije omgeving) in een van de risicogebieden is geweest.

Blijkt dit zo te zijn en is (crisis)opname noodzakelijk, dan nemen we deze persoon in afzondering op.

Nu de mogelijkheid voor sociaal contact (en dus dagbesteding) is beperkt, wordt er dan op de afdeling een alternatief programma aangeboden?

We beseffen ons dat deze periode waarin sociaal contact beperkt is, erg lastig is. Zeker wanneer je langere tijd ergens moet verblijven. Het personeel van GGzE doet er zoveel als mogelijk aan om cliënten een programma aan te bieden gedurende de dag. We houden daarbij rekening met de richtlijnen die de regering heeft afgekondigd (niet veel mensen bij elkaar en de nodige afstand tot elkaar). De vitale en cruciale functies in de organisatie en op afdelingen hebben uiteraard wel altijd voorrang. 

Dagbesteding en leer-werk-trajecten

Gaat de dagbesteding door?

Dit verschilt per vorm van dagbesteding. Gaat de dagbesteding niet door, dan word je hierover geïnformeerd. Dit zijn we per dagbestedingsactiviteit aan het bekijken. Daarover volgt later meer informatie.  

Gaan de leerwerktrajecten door?

Dit verschilt per situatie. Bespreek dit daarom met je leidinggevende.

Algemene vragen

Waarom draagt mijn behandelaar geen mondkapje; het is toch een zorgverlener?

In verband met het coronavirus is er een grote vraag naar mondkapjes. Met name voor de zorgverleners die in direct contact komen met (mogelijke) dragers van het coronavirus en mensen die symptomen van besmetting vertonen.

GGzE adviseert iedereen die verkouden is, keel- neus- of oorklachten heeft óf die verhoging heeft zijn afspraak te annuleren. Daarmee voorkomen we met elkaar een mogelijke besmetting van anderen. Aangezien onze medewerkers dus geen direct contact hebben met (mogelijke) dragers van het coronavirus, maken we geen gebruik van mondkapjes en zorgen er zo voor dat de zorgverleners op cruciale plekken daarover nog wel kunnen beschikken.

Welke maatregelen neemt mijn behandelaar?

Alle medewerkers van GGzE nemen de hygiëne maatregelen die door het RIVM zijn afgekondigd in acht. Ze wassen regelmatig en intensief hun handen, hoesten of niesen in de holte van hun elleboog, gebruiken papieren zakdoekjes en schudden geen handen.

Ook zal de behandelaar de nodige afstand bewaren tot zijn of haar gesprekspartners.

Hoe voorkomen jullie dat het personeel cliënten besmet?

Medewerkers hanteren alle richtlijnen van de RIVM om besmetting te voorkomen. We begrijpen dat we de uitbraak in Nederland alleen in kunnen perken als we hier allemaal alles aan doen. We houden ons daarom strikt aan de afgekondigde maatregelen.

Wat kan ik zelf doen om verspreiding tegen te gaan?

· Was je handen regelmatig met water en zeep

· Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

· Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg

· Schud geen handen

Welke maatregelen heeft GGzE al genomen?

GGzE heeft de volgende maatregelen genomen:

 • ambulante behandelingen voeren we zoveel mogelijk via beeldbellen of de telefoon;
 • bij noodzakelijke face-to-face contacten nemen we alle hygiënemaatregelen die zijn afgekondigd door de overheid in acht;
 • zoveel mogelijk medewerkers werken thuis om onderlinge besmetting te voorkomen;
 • restaurants bieden het eten enkel nog volgens het ‘grab and go’ concept aan. Dat betekent dat iedereen zijn eten koopt en vervolgens de omgeving verlaat. De zitgedeeltes zijn dus gesloten;
 • een warme maaltijd wordt enkel nog op afdelingen aangeboden;
 • espressobars zijn gesloten;
 • bijeenkomsten vinden zoveel mogelijk online plaats.

Welke maatregelen gaat GGzE nog nemen?

Dagelijks bekijken we of en zo ja welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Daarvoor volgen wij uiteraard de landelijke ontwikkelingen op de voet en conformeren we ons aan de richtlijnen die door de regering en het RIVM worden afgegeven.

Ik heb een zorgachtergrond en wil me aanmelden als vrijwilliger voor deze lastige periode. Kan dat?

Om besmetting te voorkomen beperken we momenteel de inzet van vrijwilligers. In deze periode is echter wel altijd vraag naar mensen met ervaring in de zorg. Dus heb je ervaring in de zorg en ben je (vrijwillig) inzetbaar? Neem dan contact met ons op

Ben je nog niet bij ons in behandeling, maar je wilt een afspraak maken?

Dan kun je met ons contact opnemen via telefoonnummer (040) 296 77 66.

Kan ik nog gebruikmaken van het LichtCafé?

Om het risico op de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen is het LichtCafé in Grand Café Het Ketelhuis en in Bibliotheek Veldhoven tijdelijk gesloten. Zodra het mogelijk is, opent het café weer haar deuren.

Mag ik Landgoed De Grote Beek bezoeken?

Ter bescherming van onze cliënten en medewerkers roepen wij de mensen op om voorlopig ons landgoed niet meer te bezoeken.

Andere vragen?

Mijn vraag staat hier niet bij; wat kan ik doen?  Neem dan contact op met je behandelaar of met de afdeling waar je naaste verblijft via het bij jou bekende telefoonnummer. Of neem contact op via onderstaand telefoonnummer. 

Contact

Veel vragen en antwoorden: 
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19  

Vragen over je eigen gezondheid:
Huisarts of GGD

Andere vragen:
Landelijk informatienummer 0800-1351