3 juli 2020

In navolging van de landelijke maatregelen heeft GGzE de afgelopen maanden diverse maatregelen moeten treffen om de verspreiding van corona helpen te voorkomen. Nu de landelijke maatregelen zijn versoepeld, kunnen we ook bij GGzE maatregelen gaan aanpassen.

Ambulante behandeling

Nu het weer kan willen we afspraken zoveel als mogelijk face-to-face plaats laten vinden. Er zijn daarom op onze locaties allerlei maatregelen getroffen om u weer te kunnen ontvangen. Ook huisbezoeken horen weer tot de mogelijkheden. Tevens kunnen groepsbehandeling op aangepaste wijze doorgaan. Samen met uw behandelaar kunt u kijken hoe uw afspraak op een veilige manier door kan gaan.

Dagbesteding en leer-werk-trajecten

Het dagbestedingsaanbod en de leer-werk-trajecten zijn weer van start gegaan. Al dan niet op aangepaste wijze, passend bij de landelijk geldende maatregelen. Meer hierover hoort u van uw begeleider.

Klinische behandeling, bezoek en verlof

De afgelopen maanden is de klinische behandeling voortgezet en zijn ook opnames waar nodig doorgegaan. Wel waren verloven en bezoekregelingen tijdelijk stopgezet. Cliƫnten die verblijven op een van onze afdelingen mogen nu weer bezoek ontvangen. Voor sommige afdelingen gelden hiervoor afspraken zoals maximaal 3 uur per week per persoon en/of dat het contact plaatsvindt op een locatie buiten de afdeling. Meer informatie hiervoor hoort u van de zorgverleners op de afdeling.

Belangrijk

Zowel voor cliƫnten als bezoekers geldt dat er geen sprake mag zijn van gezondheidsklachten wanneer je naar een van onze locaties komt. Heb je klachten als verkoudheidsklachten, hoesten, koorts en/of luchtwegklachten kom dan niet maar maak een andere afspraak.

Op alle locaties van GGzE gelden de algemene richtlijnen van het RIVM:

  • Hou 1,5 meter afstand tot anderen
  • Was regelmatig je handen
  • Hoest en niets in de holte van je elleboog
  • Schud geen handen
  • Gebruik papieren zakdoekjes.

Met deze maatregelen proberen we te voorkomen dat het coronavirus zich weer verder verspreid. Alleen samen kunnen we dit waarmaken.