3 juli 2020

In navolging van de landelijke maatregelen heeft GGzE de afgelopen maanden diverse maatregelen moeten treffen om de verspreiding van corona helpen te voorkomen. Nu de landelijke maatregelen zijn versoepeld, hebben we ook bij GGzE maatregelen aangepast.

Ambulante behandeling

Nu het weer kan, willen we afspraken zoveel als mogelijk face-to-face plaats laten vinden. Er zijn daarom op onze locaties allerlei maatregelen getroffen om je weer te kunnen ontvangen. Ook huisbezoeken horen weer tot de mogelijkheden. Tevens kunnen groepsbehandeling op aangepaste wijze doorgaan. Samen met je behandelaar kun je kijken hoe je afspraak op een veilige manier door kan gaan.

Dagbesteding en leer-werk-trajecten

Het dagbestedingsaanbod en de leer-werk-trajecten zijn weer van start gegaan. Al dan niet op aangepaste wijze, passend bij de landelijk geldende maatregelen. Meer hierover hoor je van je begeleider.

Klinische behandeling, bezoek en verlof

De afgelopen maanden is de klinische behandeling voortgezet en zijn ook opnames waar nodig doorgegaan. Wel waren verloven en bezoekregelingen tijdelijk stopgezet. Cliënten die op een van onze afdelingen verblijven, mogen nu weer bezoek ontvangen. Het liefst buiten, als het kan. Voor sommige afdelingen gelden hiervoor afspraken zoals maximaal 3 uur per week per persoon en/of dat het contact plaatsvindt op een locatie buiten de afdeling. Meer informatie hiervoor hoor je van de zorgverleners op de afdeling.

Belangrijk

Zowel voor cliënten als voor bezoekers geldt dat er geen sprake mag zijn van gezondheidsklachten wanneer je naar een van onze locaties komt. Heb je klachten als verkoudheid, hoesten, koorts en/of luchtwegklachten, kom dan niet, maar maak een andere afspraak.

Op alle locaties van GGzE gelden de algemene richtlijnen van het RIVM:

  • Hou 1,5 meter afstand tot anderen
  • Was regelmatig je handen
  • Hoest en nies in de holte van je elleboog
  • Schud geen handen
  • Gebruik papieren zakdoekjes.

Met deze maatregelen proberen we te voorkomen dat het coronavirus zich weer verder verspreid. Bedankt voor je begrip. Alleen samen krijgen we corona onder controle.