11 september 2020

Het is voor onze cliënten en familie en naasten weer erg fijn dat ze elkaar kunnen zien. Om dit veilig en verantwoord te doen, hebben we een aantal afspraken gemaakt. Die kunnen per afdeling/groep verschillen. Welke afspraken er precies gelden, kun je hieronder lezen.

Eén ding is voor iedereen hetzelfde: het bezoek kan niet ontvangen worden op de afdeling/groep of op de kamers. Deze ruimtes zijn niet geschikt om de 1,5 meter afstand te garanderen. Daarom hebben we speciale bezoekersruimtes of -units ingericht. Ook is het mogelijk om buiten af te spreken.

Deze maatregel hebben we genomen, om het virus zoveel mogelijk buiten de afdelings-/groepsmuren te houden. Wij begrijpen dat dit niet voor iedereen fijn is, maar voorkomen is beter dan genezen. Wij bedanken je voor je begrip.

Bezoek

De volgende regels gelden voor bezoek:

Cliënten Nestor, Reusel

 • Geen bezoekers met de volgende klachten: neusverkoudheid, spierpijn, benauwdheid, hoesten, keelpijn of koorts. NB: dit geldt als de klachten anders zijn dan passend bij een reeds bekende aandoening als hooikoorts of een andere chronische/recidiverende aandoening
 • Dus alleen personen zonder klachten die wijzen in de richting van corona mogen op bezoek komen bij cliënten zonder klachten
 • Bezoek wordt gevraagd om geen handen te schudden en om bij binnenkomst en vertrek de handen te wassen
 • In een gecontroleerde omgeving buiten de groep/afdeling, mits 1,5 meter gehandhaafd kan worden; in de daarvoor bestemde units of middels een wandeling op of buiten het landgoed conform beleid afdeling en zorgplan
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden op afspraak
 • Looproutes zijn gemarkeerd en worden door cliënten, personeel en bezoek gevolgd
 • Wie: 1 vaste contactpersoon samen met 1 persoon begeleiding (bv zoon/dochter) waarbij 1,5 meter wordt gewaarborgd voor bezoekers onderling die niet uit het zelfde huishouden komen
 • Frequentie: 2 keer per week

Cliënten Volte, Verbinding, Waagkant, Ponder, BIZ, Keer, Balans, Longcare, HIC, OPSY, Dintel, KIB gesloten unit

 • Geen bezoekers met de volgende klachten: neusverkoudheid, spierpijn, benauwdheid, hoesten, keelpijn of koorts. NB: dit geldt als de klachten anders zijn dan passend bij een reeds bekende aandoening als hooikoorts of een andere chronische/recidiverende aandoening
 • Dus alleen personen zonder klachten die wijzen in de richting van corona mogen op bezoek komen bij cliënten zonder klachten
 • Bezoek wordt gevraagd om geen handen te schudden en om bij binnenkomst en vertrek de handen te wassen
 • In een gecontroleerde omgeving buiten de groep/afdeling, mits 1,5 meter gehandhaafd kan worden; in de daarvoor bestemde units of middels een wandeling op of buiten het terrein conform beleid afdeling en zorgplan
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden op afspraak
 • Looproutes zijn gemarkeerd en worden door cliënten, personeel en bezoek gevolgd
 • Wie: directe familieleden + 2 vaste contactpersonen waarbij een maximum wordt gehanteerd die de 1,5 meter waarborgt voor bezoekers onderling die niet uit hetzelfde huishouden komen
 • Frequentie: in overleg met de afdeling
 • Toezichthouder, reclassering en advocaat zijn ook toegestaan buiten vaste contactpersonen
 • Voor cliënten met een TBS maatregel met dwangverpleging heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid besloten: eén uur per week één bezoeker ontvangen.

Cliënten KIB open unit, KIB trainingsunit, Dieze (met kenmerken van 2), Beerze, Kliniek Autisme, Waterkant/woningen

 • Geen bezoekers met de volgende klachten: neusverkoudheid, spierpijn, benauwdheid, hoesten, keelpijn of koorts. NB: dit geldt als de klachten anders zijn dan passend bij een reeds bekende aandoening als hooikoorts of een andere chronische/recidiverende aandoening
 • Dus alleen personen zonder klachten die wijzen in de richting van corona mogen op bezoek komen bij cliënten zonder klachten
 • Bezoek wordt gevraagd om geen handen te schudden en om bij binnenkomst en vertrek de handen te wassen
 • In een gecontroleerde omgeving buiten de groep/afdeling, mits 1,5 meter gehandhaafd kan worden; in de daarvoor bestemde units of middels een wandeling op of buiten het terrein conform beleid afdeling en zorgplan
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden op afspraak
 • Looproutes zijn gemarkeerd en worden door cliënten, personeel en bezoek gevolgd
 • Wie: directe familieleden + 2 vaste contactpersonen waarbij een maximum wordt gehanteerd die de 1,5 meter waarborgt voor bezoekers onderling die niet uit hetzelfde huishouden komen
 • Frequentie: in overleg met de afdeling
 • Toezichthouder, reclassering en advocaat zijn ook toegestaan buiten vaste contactpersonen.

Cliënten Wederik, Schakel, Catamaran

 • Geen bezoekers met de volgende klachten: neusverkoudheid, spierpijn, benauwdheid, hoesten, keelpijn of koorts. NB: dit geldt als de klachten anders zijn dan passend bij een reeds bekende aandoening als hooikoorts of een andere chronische/recidiverende aandoening
 • Dus alleen personen zonder klachten die wijzen in de richting van corona mogen op bezoek komen bij cliënten zonder klachten
 • Bezoek wordt gevraagd om geen handen te schudden en om bij binnenkomst en vertrek de handen te wassen
 • In een gecontroleerde omgeving buiten de groep/afdeling, mits 1,5 meter gehandhaafd kan worden; in de daarvoor bestemde units of middels een wandeling op of buiten het terrein conform beleid afdeling en zorgplan
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden op afspraak
 • Looproutes zijn gemarkeerd en worden door cliënten, personeel en bezoek gevolgd;
 • Wie: directe familieleden + 2 vaste contactpersonen waarbij een maximum wordt gehanteerd die de 1,5 meter waarborgt voor bezoekers onderling die niet uit hetzelfde huishouden komen;
 • Frequentie: in overleg met de afdeling;
 • Toezichthouder, reclassering en advocaat zijn ook toegestaan buiten vaste contactpersonen.

Vrijheden/verlof

De volgende regels gelden voor vrijheden/verlof:

Cliënten Nestor, Reusel

 • Passend binnen zorgplan:
  • Individueel: met begeleiding, onbegeleid of één van de vaste contactpersonen (bezoek) op het terrein
  • Groep: verhouding begeleiding – cliënten is naar eigen inzicht, waar 1,5 meter kan worden gehanteerd en richtlijnen kunnen worden nageleefd
  • Met begeleiding of één van de vaste contactpersonen (bezoek) buiten het terrein op indicatie van regiebehandelaar om te leren wennen aan de afstandsregels in het maatschappelijk leven. In individuele gevallen kan onbegeleid worden toegestaan door de regiebehandelaar
  • Verlof naar huis: passend binnen zorgplan toegestaan zonder overnachting
  • Indien cliënten zich niet kunnen houden aan de afspraken, kan de behandelaar passende maatregelen nemen en opnemen in het zorgplan.

Cliënten Volte, Verbinding, Waagkant, Ponder, BIZ, Keer, Balans, Longcare, HIC, OPSY, Dintel, KIB gesloten unit

 • Passend binnen zorgplan:
  • Individueel: met begeleiding, onbegeleid of één van de vaste contactpersonen (bezoek) op het terrein
  • Groep: verhouding begeleiding – cliënten is naar eigen inzicht, waar 1,5 meter kan worden gehanteerd en richtlijnen kunnen worden nageleefd
  • Met begeleiding of één van de vaste contactpersonen (bezoek) buiten het terrein op indicatie van regiebehandelaar om te leren wennen aan de afstandsregels in het maatschappelijk leven. In individuele gevallen kan onbegeleid worden toegestaan door de regiebehandelaar
  • Verlof naar huis: passend binnen zorgplan toegestaan zonder overnachting
  • Indien cliënten zich niet kunnen houden aan de afspraken, kan behandelaar passende maatregelen nemen en opnemen in het zorgplan
 • Voor cliënten met een TBS maatregel met dwangverpleging heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid besloten:
  • Eenmaal per week maximaal 2 uur met begeleid verlof indien dit onderdeel is van zijn behandelplan en dit in het belang is van zijn re-integratie
  • Enkel met begeleid verlof mogen wanneer hiervoor een machtiging is afgegeven

Cliënten KIB open unit, KIB trainingsunit, Dieze (met kenmerken van 2), Beerze, Kliniek Autisme, Waterkant/woningen

 • Passend binnen zorgplan:
  • Individueel: met begeleiding, onbegeleid of één van de vaste contactpersonen (bezoek) op het terrein
  • Groep: verhouding begeleiding – cliënten is naar eigen inzicht, waar 1,5 meter kan worden gehanteerd en richtlijnen kunnen worden nageleefd
  • Met begeleiding of een van de vaste contactpersonen (bezoek) buiten het terrein op indicatie van regiebehandelaar om te leren wennen aan de afstandsregels in het maatschappelijk leven. In individuele gevallen kan onbegeleid worden toegestaan door de regiebehandelaar
  • Verlof naar huis: passend binnen zorgplan toegestaan zonder overnachting
  • Indien cliënten zich niet kunnen houden aan de afspraken, kan behandelaar passende maatregelen nemen en opnemen in het zorgplan

Cliënten Wederik, Schakel, Catamaran

 • Passend binnen zorgplan:
  • Individueel: met begeleiding, onbegeleid of één van de vaste contactpersonen (bezoek) op het terrein
  • Groep: verhouding begeleiding – cliënten is naar eigen inzicht, waar 1,5 meter kan worden gehanteerd en richtlijnen kunnen worden nageleefd
  • Met begeleiding of één van de vaste contactpersonen (bezoek) buiten het terrein op indicatie van regiebehandelaar om te leren wennen aan de afstandsregels in het maatschappelijk leven. In individuele gevallen kan onbegeleid worden toegestaan door de regiebehandelaar
  • Verlof: mogelijkheid overnachten op indicatie van regiebehandelaar en passend binnen zorgplan en justitiële verlof regeling waar van toepassing
  • Indien cliënten zich niet kunnen houden aan de afspraken, kan behandelaar passende maatregelen nemen en opnemen in het zorgplan