Als agoog speel je een belangrijke rol in de zorg. Met geduld en een luisterend oor bouw je een goede werkrelatie op met cliënten. Omdat je de situatie van cliënten goed kunt inschatten ben je van grote waarde in het team. De opleiding tot Sociale Studies bereidt je voor op deze verantwoordelijke functie.

De opleiding

De deeltijdopleiding Sociale Work niveau 6 is een combinatie van leren en (betaald) werken. Naar gelang het jaar dat je instroomt duurt de totale opleiding 1 of 2 jaar. De opleiding start elk jaar in september. Je volgt onderwijs bij Fontys Hogeschool Sociale Studies of bij Hogeschool Arnhem Nijmegen Social Work.

Het voordeel van de combinatie werken en leren is dat je het geleerde direct in de praktijk kunt brengen. Ook blijf je tijdens de opleiding op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in jouw vakgebied.

Opbouw

Op basis van een leerarbeidsovereenkomst van 32 uur per week ga je aan het werk bij GGzE in de functie van leerling-agoog.

In de verschillende praktijkleerperiodes maak je kennis met diverse praktijksituaties:

  • Verschillende werkvelden: jeugdigen, volwassenen, ouderen en forensische cliënten (de rechter heeft hen behandeling opgelegd)
  • Verschillende afdelingen: opname, vervolgbehandeling, begeleiding, langdurende zorg
  • Verschillende hulpverleningsvormen: individueel, in groepen, ambulante en klinische zorg

In de dagelijkse praktijk krijg je begeleiding van een werkbegeleider. Gedurende je hele opleiding word je begeleid door een leerprocesbegeleider. In elke leerperiode heb je meerdere evaluatiegesprekken met je begeleiders. Het praktijkleren wordt beoordeeld in de werkpraktijk. Daarnaast doe je mee aan leeractiviteiten, bijvoorbeeld besprekingen van behandel- en verpleegplannen en casuïstiek, practica en praktijklessen.

Toelatingseisen

Als je de opleiding tot agoog wilt volgen, verwachten we dat je een zelfstandige leerhouding hebt en initiatief neemt om te leren. Belangrijk is dat je je openstelt voor anderen en dat je bereid bent om kritisch naar jezelf te kijken. Deze eigenschappen zijn belangrijk voor een agoog. In de klinische praktijk ga je namelijk veel en intensief met cliënten om. Om een goede werkrelatie met hen te kunnen opbouwen, is het nodig dat je een open houding hebt, goed kunt luisteren en cliënten kunt stimuleren.

Voor deelname aan de opleiding gelden deze toelatingseisen:

  • Voor de opleiding Social Work ben je toelaatbaar wanneer je hebt het tweede of derde leerjaar deeltijd bijna aantoonbaar afgerond, of je maakt een overstap van Voltijd Social Studies naar Social Studies Deeltijd
  • Je bent gemotiveerd om binnen de psychiatrie te werken
  • Je kunt een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen

Arbeidsvoorwaarden

Er wordt jou een leerarbeidsovereenkomst aangeboden voor de duur van de opleiding van 32 uur per week. Het minimumloon/ leerlingensalaris is hierbij van kracht. Een overeenkomst van minder dan 32 uur is niet mogelijk. De werkgever betaalt het wettelijke collegegeld en een boekenbudget.

De werk- en studiebelasting is gemiddeld zo'n 43 uur per week. Deze urenbesteding omvat: een leerarbeidsovereenkomst van 32 uur, 4 uur onderwijs in eigen tijd en 7 uur studietijd.

Contact

Heb je interesse of wil je meer weten? Stuur ons een bericht. We helpen je graag verder.

Contact