Hoe kunnen we kinderen en jongeren met complexe problemen het beste helpen om te voorkomen dat ze (opnieuw) in contact komen met politie en justitie? De onderzoeksgroep Forensische Geestelijke gezondheidszorg doet er onderzoek naar. Dit onderzoek is belangrijk want op dit moment heeft slechts ongeveer de helft profijt van behandeling.

Doel van het onderzoek

De onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg richt zich op het verbeteren van de zorg en behandeling van kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen. Doel is deze kinderen en jongeren beter in staat te stellen hun vaardigheden en kwaliteiten te benutten in de maatschappij en te voorkomen dat zij (opnieuw) in contact komen met politie en justitie.

Door middel van innovatief klinisch onderzoek werken we eraan meer zicht te krijgen op beschermende en risicofactoren, neuropsychologische en cognitieve beperkingen en de behandelvoortgang. De onderzoeksbevindingen helpen behandelaren om beter in te spelen op de wensen en behoeften van deze kinderen en jongeren.

Onderzoeksthema's

De onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg concentreert zich op 3 wetenschappelijke onderzoeksthema's. Binnen elk thema vinden meerdere onderzoeksprojecten plaats, vaak in samenwerking met externe partners.

  • Beschermende en risicofactoren van problematisch gedrag
    Doel is te achterhalen op welke wijze kinderen en jongeren het beste geholpen kunnen worden zodat ze in de toekomst niet (weer) in aanraking komen met politie of justitie.
  • Neuropsychologische en cognitieve aspecten van gedrag
    Binnen dit onderzoeksthema onderzoeken we hoe de informatieverwerking van kinderen en jongeren verloopt.
  • Feedback en behandelsucces
    Doel is te onderzoeken op welke wijze het beste feedback gegeven kan worden om het behandelsucces te vergroten. Door de ontwikkeling van het gedrag van de jongeren vast te leggen, onderzoeken we wat de aangeboden zorg oplevert en kunnen we waar nodig de zorg bijsturen.

Naast onderzoek binnen bovengenoemde thema's doen we onderzoek in opdracht van andere organisaties.

Onderzoeksleider

Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen is programmaleider van de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg. Chijs van Nieuwenhuizen bekleedt ook de leerstoel Forensische Geestelijke Gezondheidszorg en de leerstoel Transformeren voor de Jeugd bij Tranzo (Universiteit van Tilburg). Deze leerstoelen worden gefinancierd door GGzE.

 

 

Contact

Meer weten? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

telefoon icon