Voor cliënten

Soms lijken moeilijkheden zich alleen maar op te stapelen. Bijvoorbeeld als je psychiatrische problemen hebt, thuis en op school bent vastgelopen of als je in contact bent gekomen met politie en justitie. In die gevallen biedt De Catamaran specialistische hulp. Jongeren tussen 14 en 23 jaar kunnen bij ons werken aan een nieuwe toekomst.

Veel cliënten hebben een juridische maatregel gekregen van de rechter. Soms is er (nog) geen maatregel opgelegd, maar is er volgens de rechter reden voor behandeling. Bij De Catamaran helpen we je om je persoonlijke risicofactoren te leren (her)kennen en er beter mee te leren omgaan. Zo voorkom je dat je in de problemen komt of dat je (opnieuw) in aanraking komt met politie of justitie.

Lees meer

Voor professionals en verwijzers

Als verwijzer ben je een belangrijke schakel in de hulpverlening aan jongeren. Lees meer over onze kliniek in Eindhoven, over de doelgroep, ons aanbod en het onderzoek dat we doen.

Lees meer

Aanmelden en verwijzen

Als verwijzer kun je cliënten electronisch aanmelden via Zorgdomein of schriftelijk met de 'gebruikelijke formulieren'. Jongeren die in een kliniek van De Catamaran behandeld moeten worden, hebben een verwijzing nodig van Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, reclassering of het Ministerie van Justitie. Deze instanties geven het advies voor opname.

Aanmelden van kinderen en jongeren bij GGzE