Lukt het je (nog) niet om volledig zelfstandig te wonen? Dan kan een Beschermde Wonen van GGzE een passende oplossing zijn. Het gaat hierbij om een veilige thuisbasis waar je werkt aan je toekomstplannen.

Beschermd Wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. GGzE heeft 300 plekken in of om Eindhoven. Deze zijn bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen die een beschermde woonvorm nodig hebben. 

beschermd wonen

Wat houdt Beschermd Wonen in

GGzE kent verschillende woonvormen met diverse vormen van begeleiding in of om Eindhoven. De zorg die we bieden, wordt afgestemd op jouw behoeften en mogelijkheden. We betrekken altijd de mensen die belangrijk voor je zijn. 

Inlopen, trainingen en dagbesteding
Je vindt bij jou in de buurt ook inlopen en dagbesteding. Hier ben welkom, voor een kop koffie of kun je meedoen met activiteiten die aangeboden worden.

Wat houdt Beschermd Wonen in

Beschermd Wonen bestaat uit twee woonvormen: 

  • het kan een woonvorm zijn waarin maatwerk begeleiding geboden wordt waarbij mensen beschermd wonen zonder verblijf.

  • wonen mensen intern in een beschermde woonvorm. In deze laatste vorm kiezen de cliënten/bewoners ervoor om het oorspronkelijke huis (al dan niet tijdelijk) te verlaten.  

Beschermd Wonen valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of onder de Wet Langdurige zorg (Wlz). Er is altijd 24-uurs bereikbaarheid.  

Vormen van Beschermd Wonen

Grootschalig Beschermd Wonen 
Bij het Beschermd Wonen op een locatie van de zorginstelling is er 24/7 professionele begeleiding en/of toezicht aanwezig.  

GGzE heeft 3 locaties voor grootschalig Beschermd Wonen in Eindhoven. De groepsgrootte varieert van 24 tot 42 cliënten. 

Kleinschalig Beschermd Wonen 
Bij het Beschermd Wonen op kleinere locaties is 24-uurs toezicht en bereikbaarheid en beschikbaarheid van begeleiding mogelijk. Dit is wel op afstand georganiseerd. Dus er is geen sprake van 24-uurs aanwezigheid van personeel. Personeel is wel altijd bereikbaar en op oproep aanwezig. In de nacht wordt er vaak gebruik gemaakt van nachtzorgcirkels. Dat wil zeggen dat er op oproep personeel beschikbaar kan zijn. Mensen kunnen hiervoor een telefoonnummer bellen. 

GGzE heeft 17 locaties voor Kleinschalig Beschermd Wonen. De groepsgrootte varieert van 2 tot 9 personen. 

Geclusterd of gespikkeld Beschermd Wonen 
Bij het Beschermd Wonen in eenpersoonswoningen, is sprake van verblijf in een eigen studio of appartement. Cliënten hebben hun eigen sanitaire voorzieningen en keuken. Geclusterd wil in dit verband zeggen dat er een aantal eenheden bij elkaar liggen in een blok of verdieping van een flatgebouw. Gespikkeld wil zeggen dat eenheden verspreid over de wijk of verspreid in het flatgebouw gesitueerd zijn. 

Bij geclusterd wonen is de begeleiding daardoor vaker aanwezig in het gebouw en is dag en nacht oproep beschikbaar. Bij gespikkeld wonen is er meer reistijd, maar is begeleiding ook dag en nacht oproep beschikbaar.  

GGzE heeft ongeveer 100 geclusterde eenpersoons Beschermd Wonen plekken. Daarnaast zijn er 30 gespikkelde eenpersoons Beschermd Wonen plekken. 

Beschermd Thuis 
Bij deze vorm van Beschermd Wonen Thuis betalen mensen zelf voor hun woonlasten, inrichting, vaste lasten en dagelijkse kosten zoals voeding. Alleen de begeleidingskosten worden vergoed door de gemeente of het zorgkantoor (Wmo of Wlz). 

De begeleiding is minder intensief, hoewel er altijd een beroep kan worden gedaan op zorg.   

GGzE heeft ongeveer 75 mensen die gebruik maken van het Beschermd Thuis aanbod. 

Forensisch Beschermd Wonen 
Het Forensisch Beschermd Wonen is bedoeld voor mensen met een forensische titel. Deze vorm van Beschermd Wonen is op plekken waar voldoende bescherming en toezicht geboden wordt. Er wordt nauw samengewerkt met de reclassering.

GGzE heeft ongeveer 18 mensen die gebruik maken van een Forensische Beschermd Wonen plek. 

Logeren of kortdurend verblijf 
Als er (tijdelijk) veel stress wordt ervaren in de eigen woon- en leefsituatie kan er gebruik worden gemaakt van een logeermogelijkheid. Na het korte verblijf gaan mensen weer terug naar hun woonadres.  

GGzE heeft 7 logeerplekken verspreid over de diverse woonvormen. 

Hoe kom ik in aanmerking voor Beschermd Wonen?

Om toegang te krijgen tot Beschermd Wonen heb je een indicatie nodig. Dat kan op twee manieren:  

  1. via de gemeente (WMO) of  

  2. via het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg) (WLZ). 


Stap 1: Zorgdragen voor een passende indicatie 

Wmo: Neem contact op met jouw gemeente hoe je een beschikking Beschermd Wonen kunt aanvragen vanuit de Wmo. Met de volgende Wmo beschermd wonen producten kun je bij ons wonen; 15BW1, 15BT1 (met of zonder 15BTW), 15BT2 (met of zonder 15BTW), 15ZTB. 

Wlz: Als je aan de criteria voldoet vanuit de Wet langdurige zorg, dan kunt u een Wlz indicatie aanvragen bij het CIZ. Met de volgende Wlz profielen kun je bij ons wonen; GGZ W1, GGZ W2, GGZ W3 en GZZ W4. 

Een behandelaar of cliëntondersteuner kan hierbij helpen. Zowel het zorgkantoor als gemeenten kunnen helpen bij het vinden van een cliëntondersteuner. 

Stap 2: Aanvraag bij GGzE, beschermd wonen bij GGzE 
Wanneer je een indicatie of beschikking voor beschermd wonen krijgt en onze zorg past bij jouw indicatie/beschikking, vul je hier het aanvraagformulier volledig in.  

Als de aanvraag compleet is nemen we contact met jou en/of jouw verwijzer op. GGzE heeft een speciaal team die de plaatsingen binnen Beschermd Wonen begeleiden. Dit is het Entreeteam. 

Stap 3: Oriënterend gesprek  
Wanneer de aanvraag voor beschermd wonen compleet is, kan er een oriënterend gesprek volgen. Hiervoor ontvang jij en je verwijzer een uitnodiging. Je mag een naaste of ondersteuner uitnodigen om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Tijdens dit gesprek wordt er gezamenlijk onderzocht of de GGzE een passend zorgaanbod heeft. 

Stap 4: Plaatsing op wachtlijst 
Na het oriënterend gesprek volgt een terugkoppeling of en waar we een passend aanbod kunnen doen. Waarna je op een wachtlijst geplaatst wordt voor de woonvorm die het beste bij jouw situatie past.  

Stap 5: Starten bij GGzE
Zodra er zicht is op een plek binnen de woonvorm waarvoor je op de wachtlijst staat, wordt er door het betreffende begeleidingsteam van de woonvorm contact opgenomen. Je wordt uitgenodigd voor kennismaking en bezichtigingen en een datum van plaatsing wordt vastgesteld. 

beschermd wonen impressie