We vinden het belangrijk dat alle (oud) medewerkers en ook anderen zoals vrijwilligers, sollicitanten, zelfstandigen, aannemers of leveranciers, zich vrij en veilig voelen om een misstand te melden. Daarom committeert GGzE zich aan de nieuwe landelijke wetgeving Bescherming Klokkenluiders.

Hoe u dat kunt doen maar ook welke bescherming de regeling biedt, leest u in de Klokkenluidersregeling.