Heb je een verwijzing naar GGzE, dan doen we er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen. Toch is enige wachttijd niet altijd te voorkomen. Om je een idee te geven hoe lang je moet wachten, publiceren we elke maand een inschatting van de wachttijden.

Aanmeldings-, behandelings- en ondersteuningswachttijd

GGzE onderscheidt 3 soorten wachttijden:

  1. Wachttijd tot intake behandeling (aanmeldingswachttijd)
    De wachttijd tot intake is het gemiddelde aantal weken tussen het moment dat je je aanmeldt en het moment dat het intakegesprek plaatsvindt.
  2. Wachttijd na intake behandeling (behandelingswachttijd)
    De wachttijd na intake is het gemiddelde aantal weken tussen het intakegesprek en het eerste behandelcontact.
  3. Wachttijd Wmo-ondersteuning
    De wachttijd Wmo-ondersteuning is het gemiddelde aantal weken tussen de beschikking van de gemeente en de start van de zorg.

Inschatting wachttijden

De wachttijden gelden voor iedereen, ongeacht je zorgverzekeraar. We doen ons best de wachttijden zo goed mogelijk in te schatten. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Wachttijden basis GGZ

Doel­groep Wacht­tijd tot intake Wacht­tijd na intake
GGzE Direct 4 week * geen
GGzE Idiomes 1 weken * geen
GGzE Select - Ouderen 4 weken geen
GGzE Select - Autisme geen geen

Geactualiseerd op 7 december 2018

* Bij deze onderdelen krijg je direct bij aanmelding toegang tot online behandeling.

Wachttijden specialistische GGZ

Doel­groep Wachttijd tot intake Wachttijd na intake
GGzE Kind & Jeugd - 0-11 jaar 4 week geen
GGzE Kind & Jeugd - 12-17 jaar 4 week geen
GGzE Kind & Jeugd - 18-23 jaar 24 weken geen
GGzE Direct 8 weken* geen
GGzE Idiomes 2 weken* geen
GGzE Select - TRTC 14 weken 2 weken
GGzE Select - Bi­polaire Stoor­nissen 6 weken 3 weken
GGzE Select - Ouderen Neuropsychiatrie geen geen
GGzE Select - Ouderen Gerontopsychiatrie 14 weken geen
GGzE Select - Autisme 30 weken* geen
GGzE Select - ACT geen geen
GGzE Select - Eet­stoor­nissen 2 weken 2 weken
GGzE Crisis Care - IHT geen geen
OPSY - ambulant 8 weken geen

Geactualiseerd op 7 december 2018

* Bij deze onderdelen krijg je direct bij aanmelding toegang tot online behandeling.

Wachttijden klinische GGZ

Doel­groep Wacht­tijd tot intake Wacht­tijd na intake
GGzE Kind & Jeugd - De Wederik 1 week geen
GGzE Kind & Jeugd - De Catamaran 1 week 2 weken
GGzE Crisis Care - HIC geen geen
GGzE Crisis Care - Ouderen geen geen
OPSY - klinisch geen geen

Geactualiseerd op 7 december 2018

Wachttijden Wmo-ondersteuning

Product Wacht­tijd tot start zorg
Beschermd wonen (groot­schalig) 52 weken*
Beschermd wonen (klein­schalig) 8 weken
Kort­durend verblijf geen
Dag­besteding, acti­vering, toe­leiding naar werk geen
Ambu­lante bege­leiding 2 weken

Geactualiseerd op 7 december 2018

Mogelijk vind je de wachttijd voor behandeling te lang gezien de ernst van je klachten. Neem in dat geval contact op met je zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan in sommige gevallen de wachttijd bekorten. Criterium zijn de zogenoemde Treeknormen: afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over de maximale lengte van wachttijden. 

Vind je de wachttijd voor Wmo-ondersteuning te lang? Neem dan contact op met de Wmo-functionaris van je gemeente. Hij of zij kan in urgente gevallen zorg regelen om de wachttijd te overbruggen.

Meer weten? We helpen je graag.