Heb je een verwijzing naar GGzE, dan doen we er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen. Toch is enige wachttijd niet altijd te voorkomen. Om je een idee te geven hoe lang je moet wachten, publiceren we elke maand een inschatting van de wachttijden.

Aanmeldings-, behandelings- en ondersteuningswachttijd

GGzE onderscheidt 3 soorten wachttijden:

 1. Wachttijd tot intake behandeling (aanmeldingswachttijd)
  De wachttijd tot intake is het gemiddelde aantal weken tussen het moment dat je je aanmeldt en het moment dat het intakegesprek plaatsvindt.
 2. Wachttijd na intake behandeling (behandelingswachttijd)
  De wachttijd na intake is het gemiddelde aantal weken tussen het intakegesprek en het eerste behandelcontact.
 3. Wachttijd Wmo-ondersteuning
  De wachttijd Wmo-ondersteuning is het gemiddelde aantal weken tussen de beschikking van de gemeente en de start van de zorg.

Inschatting wachttijden

De wachttijden gelden voor iedereen, ongeacht je zorgverzekeraar. We doen ons best de wachttijden zo goed mogelijk in te schatten. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Wachttijden basis GGZ

Doel­groep Wacht­tijd tot intake Wacht­tijd na intake
GGzE Direct geen * geen
GGzE Idiomes geen * geen
GGzE Nestor - Ouderen geen geen
GGzE Select - Autisme geen geen

Geactualiseerd op 8  november 2021

* Bij deze onderdelen krijg je direct bij aanmelding toegang tot online behandeling.

Wachttijden specialistische GGZ

Doel­groep Wachttijd tot intake Wachttijd na intake
GGzE Kind & Jeugd - 0-12 jaar 7 weken 2 weken
GGzE Kind & Jeugd - 10-18 jaar 9 weken 2 weken
GGzE Kind & Jeugd - 16-23 jaar 15 weken geen
GGzE Direct 21 weken * geen
Online behandelteam 10 weken geen
GGzE Idiomes 12 weken * 22 weken
GGzE Select - TRTC 12 weken geen
GGzE Select - Bi­polaire Stoor­nissen 4 weken 6 weken
GGzE Nestor - Ouderen Neuropsychiatrie 7 weken geen
GGzE Nestor - Ouderen Gerontopsychiatrie 4 weken geen
GGzE Select - Autisme 52 weken geen
GGzE Select - VIBE 8 weken geen
GGzE Crisis Care - IHT geen geen
OPSY - ambulant 11 weken geen

Geactualiseerd op 8 november 2021

* Bij deze onderdelen krijg je direct bij aanmelding toegang tot online behandeling.

Wachttijden klinische GGZ

Doel­groep Wacht­tijd tot intake Wacht­tijd na intake
GGzE Kind & Jeugd - De Wederik 1 week geen
GGzE Kind & Jeugd - De Catamaran 4 weken 2 weken
GGzE Crisis Care - HIC geen geen
GGzE Crisis Care - Ouderen 2 weken geen
OPSY - klinisch 4 weken geen

Geactualiseerd op 8 november 2021

Wachttijden Wmo-ondersteuning

Product Wacht­tijd tot start zorg
Beschermd wonen (groot­schalig) 52 weken
Beschermd wonen (klein­schalig) 8 weken
Kort­durend verblijf geen
Dag­besteding, acti­vering, toe­leiding naar werk geen
Ambu­lante bege­leiding 2 weken

Geactualiseerd op 8 november 2021

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd met ons contact opnemen via Entree Ambulant: (040) 296 77 66. Of je kunt je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. 

De zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat:

 1. je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt
 2. binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart

Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenoemde Treeknormen).

Vind je de wachttijd voor Wmo-ondersteuning te lang? Neem dan contact op met de Wmo-functionaris van je gemeente. Hij of zij kan in urgente gevallen zorg regelen om de wachttijd te overbruggen.

Meer weten? We helpen je graag.