Jaarverslag 2021

De afdeling Beveiligde Intensieve Zorg (BIZ) van De Woenselse Poort werkt als een Forensische High & Intensive Care (FHIC). BIZ is een klinische afdeling binnen beveiligingsniveau twee van De Woenselse Poort voor ambulante cliënten, die gedurende een (dreigende) crisis tijdelijk intensieve zorg nodig hebben.

Vanwege hun ontwrichtende en risicovolle gedrag gebeurt dat in een beveiligde setting. De zorg is gericht op herstel of stabilisatie, het terugdringen van het risico op gevaarlijk gedrag en het versterken van beschermende factoren. Na enkele weken stroomt de cliënt weer uit en gaat ambulant verder.

Veiligheid na dreigende ontwrichting

BIZ is vergelijkbaar met de HIC. Alleen neemt BIZ geen cliënten op buiten kantoortijd. Er komen overwegend civielrechtelijke cliënten die vanwege hun gevaarlijke en ontwrichtende gedrag een meer beveiligde omgeving nodig hebben. Landelijk is hiervoor het Forensisch HIC-model ontwikkeld. BIZ gebruikt dit model om verder te ontwikkelen.

Goede score externe FHIC-audit

In september 2021 heeft een externe FHIC-audit plaatsgevonden. Deze audit liet een mooie gemiddelde score van 3,3 op een schaal van 5. Reden voor complimenten en taart voor het team én voor het besluit om voortaan te spreken over ‘de Forensische HIC van De Woenselse Poort’.