31 december 2019

De afgelopen periode is er in diverse media aandacht geweest voor een zeer verdrietige en ingewikkelde zaak over cliënte ‘Fem’ die bij GGzE in behandeling is. Naar aanleiding van deze media-aandacht, geven wij deze verklaring. Vanwege wetgeving kunnen wij inhoudelijk niet op deze zaak ingaan.

In deze uitzonderlijk verdrietige en ingewikkelde zaak is een groot aantal (zorg)partijen, waaronder de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, betrokken bij het zoeken naar een juiste aanpak. Al die tijd dat cliënte bij ons in behandeling is, hebben wij met grote zorgvuldigheid en betrokkenheid geprobeerd haar te helpen. Vanaf het begin hebben wij veel waarde gehecht aan een open communicatie met de ouders. Wij vinden deze situatie voor haar en haar ouders verschrikkelijk en begrijpen het verdriet en de teleurstelling.

We hebben, ook met hulp van landelijke expertisecentra, de afgelopen tijd gedaan wat we konden. Helaas heeft de aanpak tot nu toe niet tot verbeteringen geleid. Onze mogelijkheden zijn nu uitgeput. We zijn met ouders in gesprek om te kijken naar overplaatsing naar een andere kliniek die mogelijk andere expertise in huis heeft, en we hopen van harte dat daar een weg richting herstel gevonden kan worden.