21 januari 2020

Sinds augustus 2018 ben ik werkzaam als psychologe in het online behandel team. De afgelopen 20 jaar ben ik met name de face to face gesprekken gewend en werd er nauwelijks online gewerkt. Wel werd er steeds meer met email en WhatsApp gewerkt, waardoor er sneller contact opgenomen werd. Met modules en Minddistrict in ons geval, had ik nog nooit gewerkt. Een samenvatting van mijn eerste ervaringen.

* Deze blog is geschreven december 2018. Het zijn ervaringen uit de eerste maanden. Naima Trouk is psychologe bij GGzE. Deel 2 van dit blog vind je op GGzEi.

Eigen ervaring met online behandelen

De vragen die ik mezelf stelde voordat ik aan het online behandelen begon, waren de volgende:

  1. Hoe gaat het online behandelen effectief werken? Het werken aan modules gericht op de vraag/problematiek in combinatie met beeldbellen.
  2. Is rapport maken via beeldbellen ook mogelijk? Kun je echt verbinden en een werkrelatie opbouwen?
  3. Tijdens face to face gesprekken was ik gewend om een Whiteboard te gebruiken. Gaat de ‘wacom’ hetzelfde effect hebben of wordt dit een handicap?
  4. Zal ik meer ‘no shows’ hebben bij het online behandelen?
  5. Ga ik het leuk vinden? Ga ik net zoveel plezier hebben van de ontwikkelingen die cliënten doormaken?

Hoe gaat het online behandelen effectief werken?

Ik had al snel in de gaten,  dat de combinatie beeldbellen en het laten werken aan een module heel bekrachtigend werkt. Je hebt vooraf samen de focus afgesproken en daar ga je samen mee aan de slag. Het beeldbellen brengt meer verdieping en je bouwt echt een werkrelatie op. In mijn vorige werk kon ik geweldige gesprekken hebben en dan nog was het lastig om het geleerde te laten beklijven. Soms leken de cliënten de nieuwe inzichten al bij vertrek te zijn vergeten.

Ze gaan terug naar hun leven, waarbij de kans groot is om in hardnekkige patronen te blijven hangen. Na een week of twee komen ze terug en moesten ze vaak hard nadenken om het vorige gesprek terug te halen. Met het online behandelen weet ik voor een deel voorafgaand aan het beeldbellen of er geïnvesteerd is in eigen behandeling. Zijn de taken gemaakt of niet? Is er gereageerd op feedback? Dit zijn allemaal extra thema’s om te bespreken.

En wat maakt dat je niet aan je module hebt gewerkt of gemaakte afspraken niet bent nagekomen? Je kunt tussendoor een reminder geven, als dit passend is bij de behandeling. Ook kun je door deze manier van werken, beter zien of iemand de stof (pscyho-educatie) echt begrijpt. Er is weinig ruimte tot invulling en de cliënt krijgt echt de tijd en ruimte om antwoord te vinden/geven op de vragen die gesteld worden. Door hier schriftelijk woorden aan te geven en op ‘papier’ te zetten, krijgt de cliënt een beter inzicht op bijvoorbeeld zijn denkstijl/gedachten en emoties.

Dit gaat sneller dan alleen door gesprekken te voeren. Iemand gaat er vaker mee aan de slag dan een maal per week, waardoor het beter beklijft. Aan de andere kant vroeg het van mij om op mijn handen te gaan zitten en de cliënt ruimte geven voor eigen tempo. Het besef van hoe je privé met social media om gaat speelt wat mij betreft een rol in hoe je hier mee om gaat. Wat ik privé doe en in mijn geval is dat op alle mail/WhatsApp reageren en dan kan ik het loslaten.

Dit deed ik in het begin ook met online reageren/behandelen. Het besef is belangrijk, zodat je dan bewust kunt kiezen hoe je dat wil doen in online behandelen en wat is gezond voor jezelf als behandelaar en mens en wat is goed voor je cliënten? Voor mij dus achterover. Het wel zien, meenemen en loslaten. Bewust kiezen wanneer ik een cliënt wel een herinnering stuur en wanneer juist niet en het bespreekbaar maken.

Mijn ervaring is dat ik me net zo goed verbind met de cliënt als face to face gesprekken.

Is rapport maken via beeldbellen ook mogelijk?

Ja, het is mogelijk rapport te maken en dus te verbinden met je cliënt. In het begin lijkt het raar en is het belangrijk om dit te bespreken, zodat het geen roze olifant wordt. Mijn ervaring is dat ik me net zo goed verbind met de cliënt als face to face gesprekken. Dit vond ik ontzettend bijzonder. Mijn kracht zit hem in het verbinden en vertrouwen krijgen, waardoor cliënten eerder bereid zijn om naar zichzelf te durven kijken en investeren in hun behandeling.

Hoe ga ik dit via beeldbellen/online behandelen bereiken? Door hetgeen ik hierboven heb uitgelegd en de intentie hebben te verbinden en dezelfde houding te hebben tijdens het beeldbellen als normaal face to face, maakt dat er een mooie werkrelatie wordt opgebouwd. Je spreekt vooraf de verwachtingen met elkaar en maakt afspraken om de behandeling succesvol af te kunnen ronden. Het kan dus wel!

Gebruik whiteboard versus wacom

De wacom is even wennen om je schrift leesbaar te krijgen. Wanneer je hier mee geoefend hebt, is dit goed te gebruiken en kan de cliënt meekijken. De paniekcirkel is gemakkelijk te beschrijven; je slaat het op en als de cliënt het graag wil hebben, kun je het uploaden via de berichten van Minddistrict.

Cliënten kunnen nu vanuit een plek beeldbellen, waar ze op hun gemak zijn.

Zal ik meer ‘no shows’ hebben bij het online behandelen?

Cliënten kunnen nu vanuit een plek beeldbellen, waar ze op hun gemak zijn. Ze hoeven geen reistijd te maken, wat enorm scheelt en bij slecht weer is de kans klein dat afspraken worden afgezegd. Tot nu toe, heb ik erg weinig no shows. Van de mensen die aangehaakt zijn en volop bezig zijn, kan ik me de laatste afmelding niet herinneren.

Ga ik het leuk vinden?

Hier moet ik een dikke vette JA op antwoorden. Het is super leuk om te zien hoe hard cliënten aan het werk zijn met zichzelf en mooie voorbeelden geven en steeds meer inzicht krijgen door deze manier van werken. Je bouwt leuke contacten op en het levert voor mij als behandelaar veel minder stress op. Hiermee bedoel ik dat de investering gezonder verdeeld is. De cliënt gaat daadwerkelijk aan de slag met eigen behandeling en heeft de regie hierover. Oefeningen beklijven beter door de combinatie van beeldbellen en werken aan desbetreffende module.

En verder..samenwerken

Buiten online behandelen heb ik ook ervaring op gedaan in het werken aan modules en mee denken in hoe deze vorm te geven en hoe deze het beste geschreven kunnen worden. Hierin ben ik nog steeds lerende. Een half jaar geleden zou ik niet geloofd hebben dat ik via deze manier zou werken, laat staan het werken aan de modules zelf en dat met veel plezier. Het samen werken met het E-lab is dan ook een enorm cadeau, waar ik ten allen tijde hulp mag vragen, hen mee laat denken en eindeloos met hulpvragen terecht kan. We merken nu al dat het samenwerken erg inspirerend werkt. Soms zijn ze met applicaties bezig of andere modules waar ik in mijn beurt mogelijkheden zie hoe mogelijk nog meer te gebruiken. Dit brengt mooie inzichten voor beide kanten met zich mee.

Ik kan me dus niet voorstellen om helemaal niet meer online te werken. Een combi zal ik altijd blijven doen. Succes met je eigen ervaring!