17 maart 2020

Eén ding was Samir vroeg duidelijk: hij wil de politiek in. Op zijn 7e keek hij al geboeid naar politieke debatten. Standpunten verwoorden, met elkaar in discussie, opkomen voor anderen….Dat is waar Samir van geniet. Op korte termijn wil hij dan ook toetreden tot de gemeenteraad. Zijn talent om zaken goed te verwoorden noemt hij aangeboren, maar het lef om dat ook daadwerkelijk te dóén, heeft hij aangeleerd. Hij was een “opvallend buitenbeentje” dat zich door pesterijen en zijn autisme onzeker voelde op sociaal vlak.

Samir ggze kind en jeugd

De nu 18-jarige Samir is cliënt bij GGzE Kind & Jeugd, voorzitter van de cliëntenraad voor jongeren én lid van de centrale cliëntenraad. Hij kreeg als kind te maken met huiselijk geweld en werd op zijn 11e uit huis geplaatst. Sinds december 2018 verblijft hij bij GGzE. Zijn persoonlijke ervaringen wil hij inzetten om jongeren te inspireren dat alles mogelijk is, ondanks grote tegenslagen. “Ik kijk naar mijn mogelijkheden en niet naar mijn beperkingen. Ik heb geleerd om kleine stappen te waarderen en tegen mezelf te zeggen wat ik wél kan”, vertelt Samir. “Door mijn autisme heb ik bijvoorbeeld veel oog voor detail. Ik registreer veel van wat er om me heen gebeurt en weet er snel op te reageren.” Zijn humorvolle reactievermogen en verbale skills vielen hier al snel op en er volgde een uitnodiging voor de jongerenraad. “Er wordt hier gezien wat ik kan; ze helpen mij om mezelf verder te ontwikkelen.”

Debatteren

Vorig jaar deed hij mee aan een Lagerhuisdebat voor alle jongerenraden in regio Zuid. Hij won! Met die ervaring en de vele complimenten groeide zijn zelfvertrouwen. Nu is hij klaar voor een volgende uitdaging: het Nationaal Jeugd Debat in de Tweede Kamer op 6 april*. Dit werd mogelijk gemaakt door Mirjam van den Brand, Ondersteuner Medezeggenschap Cliënten GGzE. Zij zag zijn talent, ambitie en droom en regelde Samirs deelname. Aan het debat doen 150 jongeren mee. Zij krijgen begeleiding en trainingsdagen. De jongeren worden opgedeeld in groepen en krijgen een thema om te debatteren met een minister. Samir heeft het thema ‘Eenzaamheid onder jongeren’. Iets wat hij zelf maar al te goed heeft gekend. Hij wil jongeren stimuleren om eropuit te gaan; een hobby te zoeken en zo mensen te leren kennen. “Ik ging zelf actief op zoek naar lotgenoten en daar zijn vriendschappen uit ontstaan”, glundert hij.

Groots dromen

Later deze maand gaat hij begeleid wonen in Maastricht. Hij gunt zichzelf wat tijd om er te settelen en meldt zich dan aan bij de SP. “Ik wil eerst naar de gemeenteraad, dan naar de Tweede Kamer en vervolgens het Europese speelveld op. Hoe meer ervaring ik opdoe, hoe mooier.”

 

Het debat is live te volgen op NPO politiek 6 april vanaf 13.30 uur.
 

*Gezien de huidige situatie zal het debat waarschijnlijk worden verzet.