18 mei 2020

Onze bestuursvoorzitter Joep Verbugt is samen met Kees Kraaijeveld van de Argumentenfabriek de Denktank Mentale Vooruitgang gestart.

Denktank Mentale Vooruitgang

De Denktank Mentale Vooruitgang is begonnen vanuit de wens vorm te geven aan een samenleving waarin mensen mentaal kunnen floreren. De denktank denkt na over hoe mentale vooruitgang eruit kan zien en wat de mentale kracht van mensen, gezinnen, bedrijven en maatschappij vergroot.

De denktank wordt gevormd door een groep gemotiveerde deskundigen en bestuurders, waaronder onze bestuursvoorzitter Joep Verbugt als een van de initiatiefnemers.

Aandacht in de Volkskrant

In de Volkskrant van zaterdag 18 mei staat een bijdrage van de Denktank Mentale Vooruitgang.